Treningsdagbok 2016

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2016. I år ble det altfor lite. Igjen! Altfor mye jobb hele høsten gjorde at det ble altfor lite kvalitetstrening. I løpet av høsten ble det kun en (1…) håndballtrening..
Golfen i 2016 gikk bra, meldte meg litt tilfeldig på det som hette MidAm Tour – og landet på 7.plass av 99. To seire, Mørk & Rygge og Larvik, avsluttet året på 10.9 og føler vel at det akkurat der jeg hører hjemme.
Nøkkeltall: 156 økter, 258 treningstimer, 13 sykedager og 7 skadedager. Sammenlignet med 2015 ble det ca 100 flere treningstimer, men omtrent like mange økter.
60 % har vært lav intensitet, og bare 16 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping i høst. Men, skal det bli noe bra resultat i Vasaloppet 2017 – da må høy intense økter opp!
Gleder meg veldig til å sette igang for fullt med treningen igjen!

Budsjett i Bærum

Budsjettdebatten i Bærum kommunestyre er omtrent som i Stortinget. Det er plass for de store ordene. Vårt forslag om panteringer, inspirert fra Bergen, fikk størst oppmerksomhet!
I år var vi i MDG veldig tydelige på hva vi ville. Den 13.oktober la klimapanelet i Bærum frem sin rapport om tingenes tilstander i Norges 5.største kommune, og ikke minst, hva må til.
Som vanlig skuffer Høyre! Både nasjonalt og lokalt. Partiet med de store ordene og det lille innholdet. Som dere ser her under hva Morten Skauge uttalte, så er det omtrent som å høre Høyre på Stortinget. En storstilt satsing inneholder også penger! Det er noe Høyre hele tiden “glemmer”…
I år tok vi i MDG for oss tre prioriterte områder; miljø/klima, frivillighet og kultur. Med en spisset satsning, både for mennesker, dyr og klimaet mener vi at dette er svaret på mange av de utfordringer vi har i Bærum samfunnet.
En tydelig, ansvarlig politikk hvor som svarer på mange av de miljømessige utfordringene som Klimapanelet pekte på i sin rapport.
Til forskjell fra budsjettkameratene i Høyre, FrP og KrF så satser vi i MDG. Og til tross for at de også hadde mange gode forslag som vi støtter så blir det altfor puslete. Min enkle oppfording er : Nok snakk! Gjør noe!

En båt til til besvær!

Fylkestinget vedtok den 24. Oktober å legge ned fergetilbudet mellom Fornebu og Oslo. De ble vedtatt å legge ned et kollektivtilbud som ble beregnet av Ruter til å flytte på 62 100 mennesker i løpet av et år. Det faktiske resultatet første år viste seg å være det dobbelte – nesten 122 000 personer.

Hvis kriteriet for å opprettholde et kollektivtilbud ikke er godt nok med dobbelt antall reisende, da stiller vi i MDG oss spørsmålet, hvilke kollektivtilbud skal ta opprettholdes?

I utgangspunktet handlet hele diskusjonen rundt Fornebubåten om at Ruter aldri har ønsket tilbudet – og brukt enhver anledning til å poengtere dette. Det er temmelig selvsagt at hvis du blir påtvunget noe, da blir det sjelden bra. Ruters holdning til hele dette prosjektet har vært preget å ikke legge godviljen til og denne holdningen spredde seg til fylkestinget.

Ja, i MDG er vi selvsagt klar over dagens fergetilbud er kostbart, at dagens ferge ikke er den mest miljøvennlige løsningen, men som Ruter selv sier –skal man skape god kollektivatferd så er det viktig å begynne tidlig – da mener vi i MDG at båttilbudet bidrar til dette. Foto: Knut Bjerke

På Fornebu skal man bygge for mellom 20-30000 mennesker i løpet av få år, både for de som skal bo der og de som skal jobbe der. Bidra til å etablere gode kollektivvaner for alle disse menneskene det mener vi i MDG er både fremtidsrettet og konstruktivt, til tross for den umiddelbare kostnaden i dag.

Argumentene som MDG ble møtt med i debatten var hovedsakelig to. For det første, og absolutt avgjørende, var penger, dette er altfor dyrt. For det andre, folk som bor på Fornebu har et så godt kollektivtilbud, 28 bussavganger per time ble det sagt, så derfor skal beboerne bare være såre fornøyd med det tilbudet som Akershus tilbyr de. Et lite ydmykt å lyttende svar vil jeg påstå.

I Hordaland vedtok man den 20. oktober at Fjord 1, som vant syv ferge samband, der skal man øke fergetrafikken. Der forplikter seg leverandøren å redusere energibruken med 60 % og CO2 med 87 %, sammenlignet med i dag. I Hordaland satser man på ferge, her i Akershus legger vi ned, – t.om. før perioden har gått ut! Det gjør vi til tross for at Oslofjorden har alle muligheter til å bli et grønt nav i fremtidens region. Det Akershus nå satser på er et prøveprosjekt med en (1!) el ferge. Det er i seg selv en god start som vi i MDG selvsagt støtter.
Men hvis man ser på historien nå med ferger som prøveprosjekt, da kan man spørre seg selv hvor sterkt man virkelig vil satse på fjorden som kollektivtilbyder.

Det kan synes at MDG står alene om å mene dette, men det er ikke tilfelle. I fylkestingsdebatten ble det sagt: ”Det er enkelt for Bærum å være for båttilbudet over fjorden ettersom de slipper betale” I fjor stemte 57 778 i Bærum på de ni partiene som sitter i Bærum kommunestyre. De samme partiene, med ordføreren i spissen, mener det samme som MDG. Å si nei til å videreføring av Fornebubåten det var å si nei til nesten 60 000. Det er noe Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, Venstre, KrF, SV bør reflektere over.

Klimapanelets rapport i Bærum

//Pressemelding i forbindelse med klimapanelet i Bærum idag la frem sin rapport.//

Miljøpartiet De Grønne i Bærum mener at klimapanelets rapport som ble presentert i dag er en god start for det videre klimaarbeidet i Bærum, sier gruppeleder Nikki Schei.

Klimapanelet, under ledelse av Jens Ulltveit-Moe, har forstått hva som er nødvendig å gjøre i Bærum, sier Schei. “Når man får en slik realistisk vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å nå kommunens klimamål, da er vi på riktig vei” mener Schei. “At biltrafikken i Bærum er den største kilden til utslipp kan ikke komme som en overraskelse på noen. Tiden da bilen var premissgiveren for utviklingen i Bærum er over! Derfor mener vi i De Grønne at forslagene fra klimapanelet er et godt utgangspunkt for videre arbeid. ”
klimapanel
“I arbeidet med handlingsprogram og budsjettprosessen som vi nå er inne i, kommer vi til å ta med oss de gode innspillene som klimapanelet nå har presentert”, fortsetter Schei. “Vi kommer i den prosessen til å foreslå plassering av ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltakene på virksomheter i kommunen og håper selvsagt på bred politisk støtte for dette.” ”Vi ser at Rådmannens forslag i handlingsprogrammet om utfasing av oljefyrer er et meget godt første steg for en mer klimaklok kommune. Mindre bilkjøring i nærheten av skoler støtter vi selvsagt også, tiden er overmoden for at elevene skal få en trygg skolevei med renere luft.

”Vi hadde selvsagt håpet Klimapanelet også ville komme med konkrete forslag på andre viktige områder, som f.eks. gjennomgangstrafikken i Bærum, energiøkonomisering, utnyttelse av flere fornybare energikilder, holdningsskapende arbeid for grønn omstilling i folks hverdag. Derfor kommer vi i MDG å fremme mange fler forslag for at Bærum skal bli den foregangskommunen i det grønne skiftet som den kan bli, avslutter Schei.

Ny Oslopakke 3

//Pressemelding i forbindelse med avtalen om Oslopakke 3. //

”Vi er veldig fornøyde med den avtalen som nå er inngått om Oslopakke 3”, sier gruppeleder i Bærum MDG Nikki Schei.
Nye Oslopakke 3 er en seier for nærmiljøet, framkommelighet og klimaet, sier han”. ”Avtalen gir nesten 50 milliarder kroner mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing i Oslo og Akershus over de neste 20 årene. Kollektivtilbudet skal rustes kraftig opp, mens biltrafikken skal reduseres.”
image
En av de største stridsspørsmålene har vært E18-utbyggingen. Derfor er vi glade for at E18-prosjektet er kraftig redusert” sier Schei. I Bærum MDG kunne vi være med på en utbygging av den første parsellen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand som er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatt utbygging av E18 fra Filipstad til Drengsrud i Asker. Den delen av veien som bygges er også nedskalert med ett felt, og det blir laget et nytt kollektivfelt ut av Oslo. I tillegg bygges egen busstrasé, ekspressvei for sykkel og bussterminal på Lysaker slik at reisende kan kjøre med Fornebubanen videre inn til Oslo.

Bærumsdiagonalen blir også bygget med ett kollektivfelt i hver retning. Etter Lysaker blir denne filen et vekslingsfelt som over en strekning på 1500 meter gir en viss kapasitetsøkning. Dette var ikke ønskelig for vår del, men vi er fornøyd med at den planlagte kapasitetsøkningen er redusert til et 1500 meter langt vekslingsfelt.

Resten av E18 er det ikke enighet om. Den gamle avtalen om Oslopakke 3 forpliktet partene til å bidra til at veien blir bygget så raskt som mulig. Den nye avtalen slår fast at veien må planlegges på nytt slik at det ikke blir kapasitetsøkning inn til Oslo. Det er disse delene av prosjektet som har vært mest problematiske for oss i MDG, og kampen fortsetter for å sørge for at denne delen av avtalen følges opp”. ”Vi håper og tror at med et godt, fremtidsrettet og konstruktivt samarbeid med Høyre og Arbeiderpartiet at vi skal får dette til, også i Bærum” avslutter Schei.

Nå er det nok å peke finger!

Forrige uke ble det et skyts av det sjeldne fra tilhengerne av en ny E18. Det kan tilsynelatende virke som om størst mulig overskrifter er saken og ikke innhold. Dermed blander man argumentene i en salig røre. Onsdagen den 25. Mai sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes at ”E18 ikke lar seg stoppe” og at ”MDG opptrer som om de har vetorett i E18-saken”. To dager senere, fredag den 27.mai sier ordfører Lisbeth Hammer-Krog at ”MDG kommer med miljøfiendtlige kuttforslag og legger seg opp i andre kommuners planarbeid” Dagen etterpå, lørdag den 28.mai, er ordfører Hammer-Krog ute igjen, denne gangen sammen med Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe, og ”de er irriterte og mener nok er nok”. Byråden skal sier de to ”gjøre de nødvendige kompromissene” før Hammer-Krog gang fyrer av ”hvordan MDG kan kalle seg et miljøparti når de vil stanse E18? ” og kompletteres av Maartmann-Moe som sier ”et litet parti kommer og snur dermed på saken”. Det på sin plass å kommentere disse påhoppene.
Nikki Schei og Rasmus Hansson
Nei, det er selvsagt ikke slik at noen har vetorett i forhandlinger, men Høyre opptrer som om de har. Jeg venter fortsatt på å høre ordfører Hammer-Krog uttale noe om hva Høyre er villig til å kompromissene om. Forhandlinger, kan det se ut som, er å danse etter Høyres pipe. Ikke å sitte rundt et bord å komme frem til felles løsninger. Man kan da lure på hvem det er som stiller veto?
Tidligere samferdsel minister Odd-Einar Dørum sa i lørdagens Budstikka at partene må vise ”raushet” i forhandlingene. Hvorfor forholder ikke Høyre og Arbeiderpartiet seg til det?

Det er, for å si det mildt, meget oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets gruppeleder så til de grader tar et oppgjør med byråden i Oslo, som ledes av hans egne partifeller. Jeg vil bare minne gruppeleder Maartmann-Moe om at MDG er hovedstadens tredje største parti. De to foregående regjeringene hadde regjeringspartnere som var mindre enn det AP nå har i Oslo. Å så til de grader uttale seg nedlatende om samarbeidspartier, det er lite tillitsvekkende og meget overraskende. Jeg tror at med den holdningen som Aps gruppeleder har til byrådet i Oslo så er det temmelig forståelig at Bærum AP ikke blir hørt og dermed velger å legge skylden på MDG.

Videre sier både Hammer Krog og Maartmann-Moe at dette er en nasjonal satsing og ikke en Oslo- eller Bærum-sak og reagerer hele tiden veldig sterkt på hva Oslo ønsker. Det interessante er at samme personer ikke lytter til reaksjonene fra resten av landet. De kunne i hvert fall tar seg bryderiet ved å høre på tidligere rådgiver i Høyre stortingsgruppe Nils August Andresen som i mai sier ”Hvem skulle trodd at de distriktspolitiske særinteressene har spred seg fra Sunnmøre til Sandvika Storsenter? Kampen mot overbud og sløseri må nå føres mot Bærum og Asker Høyre”. Og dette støtter Arbeiderpartiet?

MDG har alltid vært for forbedringer av E18 og byutvikling i Sandvika. Ny Fornebubane kommer på plass, Lysaker utvides som kollektivterminal, fler bussavganger fra Bærum inn mot hovedstaden – det er noen eksempler på fremoverlent, konstruktiv politikk. Å bare skape store overskrifter med å fortelle hvor ille MDG er for at man ikke får det som man vil, det er lite gjennomtenkt og faller på sin egen urimelighet. Det er et politisk spill som folk gjennomskuer og ikke tjener Bærums befolkning.

Hvorfor likestilling fortsatt er viktig!

// Dette sitatet har jeg tatt direkte fra Heidi Helene Steen. Den enkle grunn at jeg ikke kunne sagt det bedre selv!

I liberale Storbritannia er det lov å pålegge kvinner å gå i høye heler på jobb. I USA blir leger drept av abortmotstandere, i India kan kvinner bli dømt til gruppevoldtekt for noe et familiemedlem har gjort, under Bosnia-krigen ble voldtekt av kvinner brukt som våpen, i Australia må kvinner i snitt jobbe 66 dager ekstra for å tjene det samme som menn, i Sør Afrika er menns vold mot kvinner ansett som et stort hinder i likestillingsarbeidet, Sverige har aldri hatt en kvinnelig statsminister, i Sierra Leone dør over tusen kvinner hvert år i barsel, i Russland finnes det nesten ikke kvinner i politikken, i Norge blir mellom 8000 og 16.000 kvinner voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år.

Likevel er det mange som ikke skjønner hvorfor vi trenger mer likestilling.
For meg er ikke feminisme og likestillingsarbeid noe lokalt og partikulært.
Ulikestilling og undertrykking av kvinner er åpenbart et globalt problem.
At norske feminister kjemper for likestilling her hjemme går ikke på bekostning av de undertrykte kvinnene i Somalia eller andre deler av verden. Heller tvert om, vil jeg mene.
Verden trenger flere feminister, ikke færre.

Kulturplan i Akershus

Idag har fylkestinget behandlet høringsforslaget til ny Kulturplan for Akershus 2016-2023. Muligens noe sært da Akershus fylkeskommune sannsynligvis er borte den 1.januar 2021. Men vedtas skal den og dette er innledningen av mitt innlegg i debatten. Vil du vite mer? Da tar du kontakt med meg!
—–
Kultur skal relatere til menneskets livsvilkår, de vurderinger, tradisjoner og livsstiler som forener en gruppe, folk eller et samfunn i sosialt fellesskap.

Akershus med sine 22 kommuner og cirka 500 000 innbyggere et et meget variert fylke med tanke på befolkningsstrukturen. Vi har kommuner med over 100 000 innbyggere og kommuner med under 3000 innbyggere. Dette forteller litt om basen for hvor stort, og samtidig hvor smått basen for kulturtilbudet i vårt fylke er. Kulturplan
Nesten 100 000 av Akershus innbyggere har sine røtter og tradisjoner i en annen kultur. Derfor er blikket ut mot Europa og verden viktig, også i en regional kulturplan. Den regionale kulturpolitikken skal ha et tydelig medborgerfokus og engasjement i det lokale kulturlivets betydning for den regionale utviklingen i Akershus. De regionale prioriteringene skal styrke alle deler i den kulturelle infrastrukturen, både de som skaper og de som opplever. Ambisjonene innen kulturplanens forskjellige virksomhetenes områder tar utgangspunkt fra de kulturpolitiske prioriteringer som finns på nasjonal, regional og lokalt nivå. Får å utvikle infrastrukturen innen kulturen må disse deler utvikles samtidig som samarbeidet styrkes. En av regionens kulturpolitisk viktigste oppgaver er å skape en vel fungerende kulturell infrastruktur hvor erfaringer, kompetanse og opplevelser kan spres og overføres, fortrinnsvis via digitale kanaler. Gjør vi dette fremstår fylket med åpenhet og fornyelse innen kultursektoren!

Dette med vei, E18 og den slags

Det er til tider ikke lett å holde på med politikk. Og ikke minst, når det handler om et så ømfintlig tema som E18!
I formannskapet i Bærum har vi de siste ukene behandlet to saker som omhandler transport og samferdsel. Vi har vedtatt en høringsuttalelse om KVU Oslo-navet og i går om Nasjonal Transportplan.
Høyres, og i går Arbeiderpartiets holdning til biltrafikk, er for å si det mildt veldig vanskelig å få tak på.
Forstå dette: den 5.april vedtok formannskapet med 12-1 (ikke helt overraskende stemte FrP imot!) “Hovedprinsippet for Bærum kommune er at all vekst i privat transport skal tas med
kollektive løsninger, sykkel og gange, helt i tråd med Klimaforliket og NTP 2014-2023.”
. Forslaget ble fremmet av meg.

Foto: Jan T. Espedal
Foto: Jan T. Espedal

I går, den 19.april, under behandlingen av NTP forslo Venstre, som jeg selvsagt støttet: “Bærum kommune legger til grunn at personbiltrafikken verken i Bærum eller over Oslogrensen skal øke”
Dette stemte Høyre og Arbeiderpartiet imot!
Make figure??
Så, fighten for en oppgradert, men ikke ny E18 fortsetter. Og ikke minst – kampen for renere luft i Bærum, den blir alt tøffere ser det ut som. Men hverken jeg og vi gir oss ikke!

Skismøring, hvem kunne vite

at det skulle bli et slikt stort tema?
Etter en interpellasjon til ordføreren i Bærum til kommunestyremøtet i januar kom det plutselig på i Budstikka forrige uke, mitt under påskeferien.
Det ble full gass på sosiale medier, virkelig! Samferdselsministeren Ketil Solvik Olsen ironiserte, stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre gjorde tilsvarende, pluss en hel rekke med henvendelser som virkelig mente at jeg holdt på med smørebom, minst like grovt som under Sotsji OL. Budstikka skal virkelig ha det, artikkelen er delt 7265 ganger.Skiwax
Spørsmålet som ble stilt kan du selv se under – og det er noe helt annet enn at jeg og MDG vil forby skismøring. Så får vi med spenning se hva regjeringen selv gjør med saken, de holder seg på og utreder.
Vi kan vel enkelt konkludere med at det ble en skikkelig agurk nyhet under påskeuken! Eller kanskje heller en påskeand??

Download (PDF, 65KB)

Sunn skolemat

// Kommentar i Budstikka 17.mars – KrF prøver seg…. //

Det er ikke noe tvil om at en god skolehverdag avhenger av et frisk og klokt hode. Miljøpartiet De Grønne har de siste fire årene programfestet satsing på mat i skolen som et ledd i dette, og ønsker på sikt innføre et gratis skolemåltid.

Derfor er vi veldig glad for at KrF ved Astrid-Therese Theisen og Lars Salvesen deler MDG sine holdninger om sunn mat. Som Theisen og Salvesen skriver i sitt debattinnlegg den 2.mars har Akershus fylkesting vedtatt revideringer for å forbedre tilbudet i skolekantinene.

ChiliForslagene om vegetariske alternativ i skolenes kantiner kom fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget at tilbudet skal være tilpasset matintolerante kom fra Miljøpartiet De Grønne. Det er vi veldig glad for at fylkestinget og KrF støttet.

Den siste folkehelserapporten forteller at en av fire ungdommer på videregående skoler er overvektig. Det mest effektive man kan gjøre for å få bedre vaner er å fjerne hverdagskosen. Tilgjengeligheten av kakestykker, søte bakevarer og søte drikker er stor, og det er nærmest helt naturlig for enkelte å velge dette. Fjerner man dette, da er mye gjort. I tillegg tar du kosen tilbake, fordi det er ikke lenger kos når man får noe hele tiden.

Men at det skal være naturlig å fortsette selge usunne produkter i skolekantinene med høyt innhold av sukker og fett, som eks. brus og sjokolade, det er veldig langt unna målsettingen om et sunt og variert kosthold. Dette er både forskning og MDG helt enig om.

I MDG hadde vi ønsket at KrF stemt for MDG forslagene om det sunne og varierte kostholdet. Men at man stemmer for at skolene skal selge produkter i skolekantinene som er direkte usunne, det viser dessverre at det er langt mellom ord og handling.

Ja til folkeavstemning

Er det noen ting som opptar folk flest, så er det hvordan vi har det i vår nære omgivelse, i vår kommune. Derfor er det helt åpenbart at folket skal få lov til å si sitt i det kanskje viktigste spørsmålet som alle i Norge blir berørt av dette året. Skal vi slå oss sammen med en eller flere
nabokommuner?

Bærum kommune er inne i en prosess hvor det føres samtaler med Asker, Røyken og Hurum om en felles storkommune på vestsiden av Oslofjorden. Men, per i dag finnes det nok fler spørsmål enn svar på om dette er veien å gå. Ansvaret for at både kommunestyrepolitikere og innbyggere er tvilende og undrende, det ansvaret ligger hos regjeringen.

I Bærum har det de siste 14 dagene blitt gjennomført fire kafemøter hvor Bærums innbyggere uttrykker sin mening om Bærums fremtid. Alle stiller spørsmålet: Hvilke oppgaver skal en ny storkommune få? Ingen har svar. Her har regjeringen helt åpenbart valgt en merkelig variant av innovasjon. Istedenfor å definere hvilke oppgaver en fremtidig kommune skal ha og deretter organisere seg på en klok måte, snur man saken helt på hodet og sier ‘’Først skal dere slå dere sammen, så skal vi finne ut av hva dere skal løse’’. Er det rart at innbyggere og folkevalgte er
forvirret? Pressebilde

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at det er helt åpenbart at det finnes tjenester og måter å organisere kommunen på med en annen struktur enn det vi har i dag. Samferdsel, skole, helse/sykehus og næringsliv er bare fire eksempler på områder hvor det offentlige kan organisere seg på en mye bedre måte enn i dag. Men så lenge som regjeringen ikke forteller oss hva vi faktisk skal gjøre, hvordan skal da de lokale folkevalgte kunne fatte gode beslutninger som er forankret i befolkningen?

Det er slutten av februar, og om fire måneder skal kommunestyret i Bærum fatte et intensjonsvedtak. I dag vet vi ikke en gang om de tre forvaltningsnivåene skal bestå. Blir det fortsatt kommuner, fylkeskommuner og stat, eller skal det bli en regioninndeling? Skal Bærum være en del av Akershus? Kan Bærum alene bli en egen region med fylkeskommunale oppgaver med for eksempel ansvar for videregående skoler, eller må vi bli en stor kommune med de tre andre som man nå prater med, hvorav to ligger i Buskerud?

Vi tror at en endring av kommunestrukturen har noen fordeler. For det første: med økt handlingskraft i de nye kommunene tror vi at demokratiet styrkes. Ikke minst gjelder dette i forholdet til staten. Får man flere oppgaver, får man også mer ressurser å sette inn på tvers av tradisjonelle forvaltningsområder. Dermed kan man levere bedre løsninger, i dag og i fremtiden. Det er svaret på innbyggernes behov.

For det andre må de nye kommunene intensivere det interkommunale samarbeidet. Oslo og kommunene rundt, hvor Bærum er en meget sentral aktør, må bli flinkere til å løse utfordringene innen miljø, arealplanlegging og infrastruktur. Det var en grunn til at verdens land vedtok en felles
klimaavtale i Paris. Noen spørsmål er altfor store og avhengig av hverandre for å løses på lokalt nivå.

Det handler om fremtiden i vårt lokalmiljø, og derfor vil vi i Miljøpartiet De Grønne ha en rådgivende folkeavstemming. Kommunereformen er så viktig at Bærums innbyggere må få mene sitt i en folkeavstemning.

55 milliarder til tog og kollektivsatsing

— Dette var et forslag til nytenking og en radikal satsing på tog- og kollektivutbygging. Ble sendt inn til årsmøtet i Akershus MDG, men ble ikke vedtatt som resolusjon. Og det til tross for at flere av talerne snakket om nytenking, radikale og fremtidsrettet…

//Nå er det på høy tid å gjøre endringer i det statlige eierskapet i Statoil. Derfor går årsmøtet i Akershus MDG inn for å selge 16 % av aksjene, fra 67 til 51 % for å gjøre en sårt nødvendig utbygging av skinnegående kollektivtrafikk.
Penger
Anledningene er flere:
Kollektivtilbudet rundt omkring i Norge trenger en dramatisk oppgradering. Ruter skriver f.eks. at med den veksten de har i dag i det sentrale Østlandsområdet så er kapasiteten sprengt innen 2025, altså 9 år! Et salg av 16 % av Statoils aksjer skulle i dag (4.februar 2016) gi anslagsvis 55 milliarder kroner. Disse pengene skulle øremerkes kollektivsatsing og reell utbygging av togtilbudet.
MDG viser at vi mener alvor ved å sette ord bak vår politikk, fra fossilt uttak til satsing på tog. Det gir ikke noen mening og troverdighet hvis MDG som parti standhaftig forfølger et politisk vedtatt mål om å minske CO2-utslippene og så samtidig tjene penge på investeringer i olje- og gassindustrien.
Videre bidrar det videre til å redusere statens karbonrisiko. Norge har allerede en enorm eksponering mot selskaper innenfor sektorer med høy karbonrisiko. Ikke bare har vi et høyt direkte eierskap i selskaper som Statoil, vi har også et stort direkte eierskap på sokkelen gjennom det statlige oljeselskapet Petoro, store finansielle interesser på norsk sokkel og tunge investeringer i internasjonale fossilselskaper gjennom SPU.

Et nedsalg til 51 % gjør at staten fortsatt har absolutt majoritet og mulighet til å utøve aktivt eierskap,
samt sørge for at kompetanse og arbeidsplasser forblir i Norge. Til sist viser vi finansiell ryddighet. Vi dekker våre investeringer i denne satsingen på tog, uten å ta dette fra andre områder innen nødvendige velferdssatsinger. Vi velger å prioritere en meget utvidet kollektivsatsing og vi tar pengene direkte fra fossilindustrien. Det er grønn politikk i praksis, som dessuten er økonomisk ansvarlig.

Styrk rettssikkerheten til voldtektsofre!

// Jeg sitter i styret til Grønt Kvinnenettverk, og etter vedtak fattet av landsmøtet i mai i fjor har vi i GK jobbet videre med denne saken. Nå er denne vedtatt av MDG’s landstyre 31. januar etter vårt forslag ( Grønt Kvinnenettverk) og endringsforslag fra Grønn Ungdom. //

Å tie er ikke å samtykke. Miljøpartiet De Grønne krever en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse, som tydeliggjøre at å ha sex med noen som ikke samtykker, er ulovlig. Et nei skal være et nei – kun et ja er et ja.

Straffeloven vi har i dag definerer et overgrep kun som “voldtekt” dersom vold eller trusler blir brukt, eller dersom offeret har vært bevisstløs eller av andre grunner vært ute av stand til å motsette seg handlingen. I praksis har dette vist seg å bety at selv når offeret har sagt nei, eller ved andre måter gjort det tydelig at hen ikke ønsker å ha samleie, så har disse tilfellene i beste fall blitt dømt for “grovt uaktsom voldtekt” eller “seksuell handling uten samtykke”, paragrafer med en betydelig lavere strafferamme, og som sidestiller voldtekt med et mindre alvorlig lovbrudd.
aldrigdinskyld
En fersk rapport fra Redd Barna viser en grunnleggende mangel på forståelse hos unge av hva seksuelle overgrep og voldtekt er. Rapporten viser klart at i konkrete tilfeller av voldtekt legger de aller fleste av de som ble spurt mer vekt på ikke­verbal kommunikasjon, fremfor verbal kommunikasjon. Offeret måtte nærmest rope nei for å bli tatt på alvor, og i ettertid hersker det dårlig samvittighet og skam for at hen ikke satte seg mer til motverge. Dette vitner om et stort samfunnsproblem. Vi har en kultur der overgrep bagatelliseres og godtas, anmeldelsesraten er skremmende lav, og henleggelsesraten urovekkende høy. Kun en av ti voldtekter blir anmeldt, og av de anmeldte sakene ender bare to av ti i rettsalen. Kvinner som har opplevd voldtekt varsler om mistro og mistenkeliggjøring fra rettsvesenet. Menn som har opplevd voldtekt snakker vi helst ikke om. Vi trenger langsiktig arbeid på mange områder for å bekjempe en kultur som ikke ser og ikke tar seksuelle overgrep på alvor. Som et ledd i dette arbeidet må vi styrke rettssikkerheten til voldtektsofre og tydeliggjøre at et nei er et nei.

Dagens definisjon av voldtekt i Norge tar ikke voldtektsofre på alvor. Loven krever at det skal ha vært brukt vold eller trusler for at det skal regnes som voldtekt. Dette impliserer at offeret må slåss tilbake, og dermed kanskje sette seg selv i ytterligere fare, for at det skal være tilstrekkelig bevis på at handlingen var ufrivillig. Loven gjenspeiler et utdatert bilde av voldtekt, der overgriperen er en fremmed, voldelig overfallsmann. Realiteten er at de aller fleste voldtektsofre kjenner sin overgriper. Det ikke uvanlig at offeret blir handlingslammet, for eksempel av frykt for at situasjonen skal eskalere, eller av maktesløshet. En person trenger ikke oppføre seg truende, det holder i mange tilfeller å bare være fysisk sterkere eller større. En lovendring vil understreke enkeltindividers rett til å bestemme over egen kropp, og at man skal kunne ha rett til å bli hørt når man sier nei.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor utvide voldtektsbestemmelsen i straffeloven, slik at den som skaffer seg seksuell omgang på tross av at partneren har gitt oppriktig samtykke, skal kunne dømmes for voldtekt. En slik endring vil synliggjøre at vi som samfunn respekterer enkeltindividets rett til å bestemme over egen kropp. I tillegg kan endringen ha en holdningsendrende effekt, og samtidig gi politiet et verktøy for å følge opp saker, og sette norsk lovgivning i tråd med internasjonalt regelverk.

Vi fremmer derfor dette forslag til endring av straffeloven § 294:

Nytt ledd d) i gjerningsbeskrivelsen:
d) på annen måte har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til handlingen [eller får personer til å ha ufrivillig seksuell omgang med ?hverandre]. Et samtykke skal gis frivillig, som et resultat av vedkommende persons frie vilje, sett i lys av de omkringliggende omstendigheter

Regjeringen som lege

Aldri tidligere har man målt så høye temperaturer på jordkloden. Et alvorlig varsku at kloden vår har feber.
Hva gjør man da med noen som har feber? Jo, normalt sett så pleier man å ta det med ro og ev. bruke noen form av feberdempende medisinering. NASA Global Warming
Men ikke vår lege, altså den norske regjeringen som ifølge seg selv skal basere sin politikk på kunnskap!
Regjeringens svar på dette faktum er det stikk motsatte, vi skal isteden øke feberen ved å utlyse 56 utvinningtillatelser på norsk sokkel.
En lege som behandler sin febersyke patient på en slik måte hadde mistet sin autorisasjon å bedrive som lege og med all rett blitt kalt for kvakksalver!
Rapporten som ble presentert av NASA kan du lese her

Heltene forsvinner….

Det ble en veldig trist start på denne dagen, og en nesten enda tristere start på året!
Først begraves Lemmy Kilmister i Motörhead? på lørdag, så kommer den sjokkerende nyheten at mitt andre storte musikalske ikon David Bowie? også gått bort i kreft.
Disse to herrene har preget vedlig mye av mitt musikalske liv, og gitt inspirasjon, nysgjerrghet og glede. The man who sold the world er fortsatt en av mine absolutte favorittplater, og la grunn til det som ble en fantastisk musikalsk reise. Jeg var t.om. en stor fan av Bowies støyprosjekt i Tin Machine.Lemmy & David Bowie
Verden har blitt fattigere og jeg har blitt eldre… de gamle heltene forsvinner. Takk for alle musikalske høydepunkter gjennom alle år!

Oppsummering fra Bærum kommunestyre

Budsjett i Bærum for 2016 ble vedatt rett før jul Miljøpartiet De Grønne har for første gang på veldig lenge vært med å sette preg på debatten. Vårt alternative budsjett fokuserte på miljø, skole, oppvekst og kultur. Vi forsøkte å korrigere de største svakhetene ved rådmannens forslag, og løfte frem gode grønne saker fra valgprogrammet vårt. Sakene er nå satt på det politiske kartet i Bærum og kan gi større gjennomslag i senere debatter.
MDG fikk med seg flertallet på tre konkrete saker:
Ordning for akselerasjon av solenergianlegg på private hus. skal utredes og behandles politisk
Utfasing av veisalting ble vedtatt.
Aktiv støtte fra Bærum til press på Ruter for at Akershus skal bli en takstsone utredes.
Innlegg
Vi var også en del av flertallet som “reddet” Ståvi barnehage, beholdt Sjøholmen, sikret at Akutthjelpen og “Åpen barnehage” videreføres, sikret oppgradering av Grinimuseet, skaffet midler til trafikksikkerhetstiltak for sykler, hindret dramatisk prisøkning i Nadderudhallen som noen eksempler.

Mange store politiske saker kommer på agendaen i Bærum i 2016. I tillegg vil vi jobbe videre for gjennomslag for de sakene vi lanserte, men tapte i årets budsjettdebatt. Vi vil forsøke å organisere åpne og inkluderende prosesser for å diskutere bl.a:
Kommunereformen, flyktingesituasjon, E18 og samferdsel, Områdereguleringsplaner Fossum, Sandvika øst og Stabekk, videreutvikling av Fornebu, Bekkestua
Rullering av strategiske planer som: Ny miljø og energiplan, næring osv.

Treningsdagbok 2015

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2015. I år ble det litt lite. En valgkamp med dertil hørende oppfølging hele høsten og det satte stygge spor i treningen.
Når hele denne prosessen endelig ble ferdig, så ble jeg syk. For første gangen på mange år ble jeg syk, skikkelig forkjølet og gikk sånn i over en måned. Det blir det lite trening og kontinuitet av. Derfor er det ikke før i juletider som jeg selv synes jeg har fått opp farten litt. Trening
Synes ellers at golfen i 2015 gikk bra, avsluttet året på 10.8 og føler vel at det akkurat nå hører hjemme.
Nøkkeltall: 28 sykedager, 155 pass, 192 treningstimer. Sammenlignet med i fjor er det ca en uke færre treningstider, men faktisk, litt fler treningstilfeller.
Nesten halvparten har vært lav intensitet, og 21 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping etter forkjølelsen. Og, at det ikke ble noe langrennsløp i år. Gjør nye forsøk i 2016.
Men gleder meg veldig til å sette igang for fullt igjen!