Regjeringen som lege

Aldri tidligere har man målt så høye temperaturer på jordkloden. Et alvorlig varsku at kloden vår har feber.
Hva gjør man da med noen som har feber? Jo, normalt sett så pleier man å ta det med ro og ev. bruke noen form av feberdempende medisinering. NASA Global Warming
Men ikke vår lege, altså den norske regjeringen som ifølge seg selv skal basere sin politikk på kunnskap!
Regjeringens svar på dette faktum er det stikk motsatte, vi skal isteden øke feberen ved å utlyse 56 utvinningtillatelser på norsk sokkel.
En lege som behandler sin febersyke patient på en slik måte hadde mistet sin autorisasjon å bedrive som lege og med all rett blitt kalt for kvakksalver!
Rapporten som ble presentert av NASA kan du lese her