Du vakre mai

Mai i 2018, så langt, er litt spesiell. Begynte med at det fortsatt var nok snø til å gå på langrenn. Idag når jeg skriver dette er det 25 grader pluss! Og til helgen skal det være X-Games på Fornebu. Så finnes de som ikke tror på klimaendringer…

Sist helg hadde vi landsmøte i MDG på nettopp Fornebu. Rasmus gikk av og Arild kom. Er utrolig glad og stolt for den innsatsen han har gjort de siste fem årene, han satte miljøpolitikken på kartet – for alvor! #takkrasmus
Selv har det vært en uke full av kontraster. Blitt kjeftet huden full, NB!! Det er et understatment!, av Nettavisen-lesere fordi Frp kommer desperate folkeavstemingskrav, stod tilfeldig på Haga GK når Budstikka kom forbi, kjeftet på Hyop i fylkestinget fordi de bruker penger som fulle sjømenn på et marked som ikke finnes…
Men – imorgen er det 17.Mai – gratulerer med dagen alle sammen – og mandag vinner Brann over Lillestrøm. Dette er en kul mai!!

Listhaugs avgang

Listhaug går av, redder litt av stumpene på Solbergs regjeringsprosjekt. Da omtaler hun norsk politikk som en barnehage og at hun derfor må opptre som den voksne.
Dermed bruker hun anledningen til å én siste gang som statsråd bygge opp under hatet mot AP.
Hva er det med hun? Voksen? Hadde ikke hun lagt ut FB-innlegget så hadde ikke noe av dette skjedd, så enkelt.
En patetisk og trist periode i norsk politikk!

Regional sikkerhetsavdeling på Ila

Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling her, et lukket psykiatrisk sykehus for farlige og svært syke pasienter. Opprinnelig vurderte Helse Sør-Øst 14 ulike beliggenheter. Tre av dem oppfylte kravene som var satt, det ene ble valgt og fullt utredet. Men det er et problem, det ligger innenfor markagrensen. Derfor stiller jeg følgende spørsmål til ordføreren i kveldens kommunestyremøte.

Download (PDF, 44KB)

Likestillingsbudsjett

//Innlegg under dagens budsjettbehandling i Akershus fylkesting//

Fylkesordfører,
Jeg vil peke på tre av MDG sine verbalforslag som alle omhandler likestilling.

Akershus mål er et samfunn hvor kvinner og menn har like rettigheter, plikter og muligheter på livets alle områder. Vi er ikke der enda! Derfor kreves det en strategi for hvordan vi skal nå dette målet og i MDG mener vi et likestillingsbudsjett er en av de strategier som vi bør og må jobbe etter.
Velferd skal ikke være en sovepute. Velferd skal være et verktøy til å bygge et likestilt, demokratisk Akershus samfunn fritt fra diskriminering, vold og eksploatering av mennesker og miljø.
Akershus budsjettet som vi skal vedta i løpet av noen timer er det fremste styrende dokumentet som vi vedtar hvert år. En likestilt budsjettprosess betyr at fylkestingets strategier, mål og hensikter med sitt likestillingsarbeid ligger som en naturlig og integrert del i avtaler, føringer og detaljplanlegging.

Fylkeskommunen bør selvsagt i sitt møte med publikum og alle de som treffer våre deler av vår virksomhet – alt ifra her på hovedkontoret til lærere på videregående til bussjåførene i Ruter, ha en service som baseres på en bevisst likestillingstankegang. Det betyr i praksis at alle deler av fylkeskommunens virksomheter må reflektere over konsekvensene. Ka betyr våre handlinger og beslutninger for kvinner og menn, jenter og gutter?
Likestilling handler om virksomhetsutvikling og kvalitetshøyning og dermed et viktig bidrag til innovasjon i virksomhetene. Det kreves et målbevisst arbeid for å stille spørsmålstegn ved, og tørre revurdere, gamle vante tankemønster og ”slik har vi alltid gjort det”. Det handler om å synliggjøre det ”normale” utfra et kjønnsperspektiv og dermed tenke kritisk omkring kjønnsstereotyper, forutsetninger og forandringsarbeid.

Derfor er innføring av et likestillingsbudsjett klokt.

Et grønnere Bærum

Bærum har fått sitt budsjett for 2018. Årets budsjettbehandling klarte ikke å pirre Budstikkas utsendte som valgte å rapportere bare om forslag som ikke ble fremmet og hvem som snakket mest. Vi politikere må altså bli flinkere til å synliggjøre våre ulike ideer om hvordan vi vil utvikle Bærum til det beste lokalsamfunnet i Norge, og for Norge.

Miljøpartiet De Grønne fremmet i vårt budsjettforslag tiltak for et grønnere og varmere Bærum for drøye 450 millioner over en fire-års periode. MDGs alternativ hadde fire hovedsatsinger.
1. Storstilt satsing på sykkel og billigere kollektivreiser.
76 millioner ønsket vi å bruke over de neste fire årene for å få Bærum til å bli en virkelig sykkelkommune. Dette finansierer tiltakene i den sykkelstrategien mange nå snakker pent om. Nye sykkelveier, sykkelhotell og en elbysykkelordning valgte vi å prioritere i år. Vi la også inn 100 millioner for å få dramatisk billigere kollektivtrafikk. Ingen andre partier viste politisk vilje til å skape den klimakloke kommunen vi har hørt mye om de siste årene. Det ble veldig rart når Venstre i siste liten fremmer et alternativt forslag om billigere kollektivtrafikk når de kunne valgt å støtte vårt. Særlig når man velger å bruke mindre penger enn oss i MDG.

2. MDG ønsker et bedre barnehage- og skoletilbud. Flere vaktmestere på skolene for å bidra til løpende vedlikehold. Flere helsesøstre på skolene for å stanse utviklingen av press og psykisk uhelse blant ungdommer er andre konkrete tiltak fra MDG. Vi ønsker i tillegg flere voksne i barnehagene for at barna våre skal bli sett og hørt. Forebyggende tiltak mener vi i MDG er en klokere måte å møte utfordringer på, enn bare å reparere når skaden allerede har skjedd.

3. MDG satser på frivilligheten. Vi foreslo bl.a. økt støtte til Bærum Friluftsråd. En frivillig organisasjon som jobber for å ivareta natur- og friluftsliv med tilsammen 17 000 medlemmer trenger noen driftsmidler. Vi synes at det er en selvfølge at natur- og friluftsliv skal likestilles med idretten. Begge disse rådene gjør mye for det frivillige Bærum.

4. Helhjertet klimasatsing. Vi foreslo en rekke konkrete tiltak som gjør det mulig å komme videre med en klima-og miljøsatsing i 2018, uten å få gehør. Solceller på kommunale tak er enkelt, effektivt og lønnsomt. Fordi Bærum er avhengig av rask elektrifisering av bilparken for å nå sine klimamål mener vi det er riktig å øke støtten til ladepunkter der folk bor. Ikke engang innføring av klimabudsjett og klimaregnskap, noe vi fått gjennomslag for i Akershus fylkesting, kunne Høyre, FrP og KrF være med på.

Vi er selvsagt glad for at noen av våre saker ble vedtatt av kommunestyret. Opprettelse av en miljø- og klimapris i Bærum ble vedtatt. Den skal gå til en innbygger, organisasjon eller bedrift som bidrar til å minke utslippene av klimagasser. Endring inspirerer og alle bidrag monner. Forbildene fortjener en skikkelig klapp på skulderen og vi er stolte over at kommunestyret delte den tankegangen. Videre skal det lages en informasjonsfilm om kildesortering, slik at alle Bærums innbyggere skal se at kildesortering skaper en renere kommune.

Alle MDGs forslag handler om å gjøre det enkelt å kunne gjøre kloke valg. Billigere kollektivtransport, Bærum som en sone i Rutersystemet, gjøre det enklere for deg som vil sykle og være sikker på at barna våre får de beste forutsetningene i barnehagen og skolene, det er positive tiltak fra et grønt parti. Vi i MDG er overbevist om at slike forslag trekker Bærum i en grønnere retning. Og det har vi tenkt å fortsette med i årene som kommer!

Treningsdagbok 2017

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2017. Kort oppsummert kan jeg vel si at det ble altfor lite håndballtrening..
Golfen i 2017 gikk bra. Fortsatte spillet på MidAm Tour – og vant min klasse etter en strålende høst! Tre seire, Hakadal, Hauger og Larvik, avsluttet året på som singel handicap med 9.8! Derfor blir det vintertrening!
Nøkkeltall: 171 økter, 268 treningstimer og 12 sykedager. Sammenlignet med 2016 ble det ca 10 flere treningstimer 13 flere økter.
65 % har vært lav intensitet, men økte fra året før til 23 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping i høst. Men, skal det bli noe bra resultat i Vasaloppet 2017 – da må høy intense økter opp!
Gleder meg veldig til å sette igang for fullt med treningen igjen!

#metoo, del 2!

//Debattinnlegg i dagens Budstikka //

Overgrep. De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #metoo

De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #MeToo. Ressurssenteret for overgrepsofre DIXI rapporterer om at overgrepsutsatte i hele landet finner trøst og støtte i kampanjen. Jenter og kvinner i Asker og Bærum har både opplevd og kommentert dette. Derfor er dette en aksjon som alle lokale folkevalgte burde applaudere.

Denne kampanjen slik jeg ser det handler om maktmennesker som utnytter eller prøver å utnytte, sin posisjon som mulig profesjonell døråpner for unge mennesker til å oppnå seksuelle fordeler. Kvinner blir utsatt for sexpress på jobben, unge jenter blir sjikanert på skolene. Det må stanses!

#MeToo-aksjonen kan bidra til å snu på denne voldsomt usunne trenden. Enkelte menn har kritisert kvinner som har brukt emneknaggen for å ville tiltrekke seg en slags ufortjent oppmerksomhet og antyder at hele historien kanskje bare er fri fantasi.
Dette er symptomatisk for hvor lite alvorlig samfunnet tar de overveldende tallene som vi har visst om så lenge. For mange er det et spark i fjeset når den aksjonen som utløses av desperasjonen over å ikke bli tatt på alvor i mange år, skal avfeies som «oppmerksomhetssyke».

Derfor er det så viktig at alle folkevalgte bør bruke en halvtime på å lese historier med emneknaggen #metoo i sosiale medier før de fortsetter arbeidet med sitt partis budsjett.
I utgangspunkt handler dette om holdninger. Kan man som lokalpolitiker støtte opp om eks. helsesøstre på skolene, gi støtte til lokale kampanjer, samarbeide tettere med FAU – da kan man forhåpentligvis bidra til stanse en skremmende utvikling.
Uutholdelig lenge har vi visst om at 10 prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt, og at halvparten av dem var under 18 år da det skjedde. Det er altså jenter som går på videregående skoler i nabolaget!

Men, vi foreldre og pappaer har det største ansvaret. Vi må snakke med gutta om hva som er uakseptabelt – både i ord og i handling! Vi må gi støtte til jentene våre at det er riktig å stå opp imot uakseptabel atferd, både i ord og i handling!

Det må være et politisk mål for alle og enhver at stanse den skremmende utviklingen. Vi vet at 25 prosent av kvinner i Norge har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og politiet regner med at det er store mørketall i antallet som ikke anmelder voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfellelse. Nesten en tredel av dem som opplever overgrep forteller det aldri til noen.

Derfor kan lokalpolitikere i Bærum og Asker sette av midler under budsjettarbeidet for å si ”nok er nok”. Det handler om atferd. Atferd begynner i ung alder. Vi vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunnskolen og videregående skoler. Ja, det koster penger, men vi må begynne med det. Nå!

Elbilens utslipp ??

Under de siste årene har elbilers klimapåvirkning vært hardt debattert. Jeg og mange med meg har fått høre fra kritikere at produksjon av bilenes batteri er en prosess som er så energi- och ressurskrevende at den tar rotta på klimaeffektene. viser at en europeisk elbil i snitt slipper ut 50 % mindre veksthusgasser enn en dieselbil, også hvis om man tar med hele livssyklusen.
Studien er laget av forskere på det belgiska Vrije-universitet, på oppdrag av tenketanken Transport & Environment. Den viser også at de elbiler som drives på “kull energi” slipper ut mindre veksthusgasser enn en dieselbil. Som eksempel tar studien opp Polen, et land hvor en stor del av energien kommer fra kull. Til tross for dette har de polske elbilene 25 % lavere utslipp enn dieselbiler, også når man regner på hele livssyklusen, fra batteri produksjon til bilenes totale energiforbruk. I Sverige, er forskjellen på totale utslipp mellom en dieselbil og en elbil 85 prosent!
Forskerne mener at når andelen fornybar el øker så kommer også utslippene fra batteri produksjon minke. Samtidig peker de på at sjeldne mineraler som brukes ved batteri produksjon er et problem som ikke får undervurderes eller glemmes bort.

#metoo

//Innlegg på NRK Ytring fra oss i Grønt Kvinnenettverk.

Tusenvis av kvinner har de siste dagene fortalt sin historie med emneknaggen «Jeg og» eller #MeToo. Ressurssenteret for overgrepsofre DIXI rapporterer om at overgrepsutsatte finner trøst og støtte i kampanjen. Også vi i Grønt Kvinnenettverk applauderer aksjonen og ressurspersonene bak den.

Samtidig er det voldsomt provoserende at det er nødvendig. Uutholdelig lenge har vi visst om at 10 prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt, og at halvparten av dem var under 18 år da det skjedde.

Altfor lenge har vi visst om at 25 prosent av kvinner i Norge har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Politiet regner med at det er store mørketall i antallet som ikke anmelder voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfellelse. Nesten en tredel av dem som opplever overgrep forteller det aldri til noen.

#MeToo-aksjonen kan bidra til å snu på denne voldsomt usunne trenden. Enkelte (menn) har kritisert kvinner som har brukt emneknaggen for å ville tiltrekke seg en slags ufortjent oppmerksomhet og antyder at hele historien kanskje bare er fri fantasi. Noen har til og med startet mot-emneknaggen «not all men».

Dette er symptomatisk for hvor lite alvorlig samfunnet tar de overveldende tallene som vi har visst om så lenge. For mange er det et spark i fjeset når den aksjonen som utløses av desperasjonen over å ikke bli tatt på alvor i så mange år, skal avfeies som «oppmerksomhetssyke».

Blant de 25 prosent som opplever uønska seksuell oppmerksomhet er det svært få som får oppleve rettferdighet. Svært få kvinner blir medisinsk undersøkt etter voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfelling. Lovgivningen i Norge i dag er ikke god nok, og FN har kritisert Norge for å ha for svak lovgivning om voldtekt.

Det er ikke egentlig bare provoserende i hvor liten grad voldtekt blir prioritert politisk, det er nesten lammende, særlig med tanke på hvor mange tiltak som kan gjøres bare viljen er der. Grønt kvinnenettverk og Miljøpartiet de grønne har mange vedtatte tiltak for å begrense seksuelle overgrep.

Det er en skandale at Norge ikke har greid å gjøre mer for å hindre seksuelle overgrep.
Vi vil blant annet endre den juridiske definisjonen av voldtekt, slik at den omfatter seksuell omgang uten samtykke. Vi vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunnskolen og videregående skoler og i relevante profesjonsutdanninger. Vi vil bruke elektronisk lenke for domfelte for vold i nære og æresrelaterte forbrytelser, såkalt omvendt voldsalarm. Grønt Kvinnenettverk mener også at det bør settes av penger i statsbudsjettet til en nasjonal handlingsplan mot voldtekt.

I tillegg må justisministeren sørge for at den eksisterende lovgivningen håndheves. Selv om dagens lovgivning er for svak, vil det være et gigantisk skritt i riktig retning, bare å håndheve den lovgivningen som finnes. Det er en skandale at Norge ikke har greid å gjøre mer for å hindre seksuelle overgrep.

Like lenge som vi har visst om tallene for overgrep har vi visst om de gode tiltakene. De har bare ikke blitt gjennomført, og det er et spørsmål om å være villig til å prioritere.

Alle folkevalgte bør bruke en halvtime på å lese historier med emneknaggen #metoo i sosiale medier før de fortsetter arbeidet med sitt partis alternative statsbudsjett. Det er det minste man kan be om!

Ikke øk billettprisene i Akershus!

Med den storstilte satsingen som byråden i Oslo nå gjør for å holde prisene på kollektivtrafikk nede, håper jeg og Bærum MDG at andre Akershus politikere tar opp hansken og dropper den planlagte prisøkningen.
Vi inne i en prosess i Bærum med å vedta en klimaplan frem mot 2030. Vi vet at transportsektoren står for det aller meste av utslipp i vår kommune. Derfor er dette et særdeles velkomment bidrag til et mer klimavennlig Bærum og Akershus. Ruter har anslått en 10 % økning av prisene skulle gi 5 millioner færre reiser i hele Akershus. Det er en politikk som er totalt motsatt av de felles politiske målene, med færre som bruker bil og fler over på kollektivtransport og sykkel.
I MDG håper vi særdeles at Høyre og AP jobber med å påvirke sine fylkestingsgrupper. Er det noe vi ikke trenger i Bærum er det mer biltrafikk og økte utslipp.
Det finnes økonomiske midler å hente ut, bl.a. ved å ta overskuddet fra Ruter på 180 millioner til dette. Skal vi bruke overskudd fra Ruter til noe så er det å holde takstene nede.

Valgrefleksjon

Det er høst, ja, det er like greit å innrømme det! Valget er over, ikke noe særlig til resultat for oss i MDG spør du meg, men til tross for det så har vi fremtiden foran oss.
Vi som parti har en meget ambisiøs og fremtidsrettet politikk. Og som naboene her i Bærum sier, der er vi som er fremtiden. Jeg tror anledningen til at vi ikke fikk inn mer enn Une Bastholm er hovedsakelig tre.
1. Når Jonas Gahr Støre så til de grader tar avstand fra MDG og ikke vil ta i oss med tang – og landets statsminister følger opp og sier at med MDG, da blir det katastrofe med Norge, vi var på ingen som helt måte forberedt på denne marginaliseringen og klarte ikke håndtere det på en god måte.
2. Lysbakken var valgets absolutte ener. Han stod frem med trygg troverdighet og punsjlines i hver tv-debatt. Når han og hans parti dessuten har et miljøalibi blant mange, og dessuten Gahr Støre vil samarbeide med de, da falt nok mange mulige velgere for det og stemte SV isteden for oss.
3. Fremstillingen at norsk olje er delvis ansvarlig for dødsfallene og ekstremværet i Karibien i løpet av sensommeren, det var en gigantisk skivebom mener jeg. Jeg vet hva vi mener med utslippene fra norsk olje- og gass sektor, men dette utspillet fremstilte oss ikke troverdige, uten altfor tabloide og pekefinger.

Når det er sagt – fremtiden er grønn! Dags for MDG å lage en mer “menneskelig” profil på vår politikk, da blir resultatet i kommune- og fylkestingsvalg om to år nokke helt annet.

Juble over ny E18 – not!

//Debattinnlegg i Budstikka den 10.april.

E18-naboene på Strand jubler ikke over Ketil Solvik-Olsens uklare uttalelser om Nye E18. Det har de heller ingen grunn til. Statsråden prøvde å tøffe seg og skape inntrykk av at han nå bare presser igjennom hele E18. Det han i virkeligheten gjorde var å be om en ny plan som skal behandles i neste Stortingsperiode.

Kaoset rundt E18 og problemene for beboere på Strand skyldes at Høyre, Frp og regjeringen vil presse fram en utdatert og voldsomt dyr utbygging av E18. Å legge skylden for problemene på De Grønne er å forsøke å stikke av fra konsekvensene av sin egen politikk. Statsråden gjentar stadig: ”Det blir færre biler på veiene de neste 20 årene. Vår måte å transportere oss på kommer til å endres”. Alle, inklusive statsråden, vet at vi står foran en transportrevolusjon som stiller helt andre krav til infrastruktur enn det vi ser i dag. Å løse fremtidens transportutfordringer med gamle løsninger er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden! De Grønne, Oslo og et stort mindretall i Akershus har hele tiden arbeidet for en mer framtidsrettet, mer effektiv, mindre ødeleggende og vesentlig billigere løsning for E18 og kollektiv- og sykkeltrafikken der. MDG vil ikke flå folk med skyhøye bompenger, og ikke ødelegge hus på Strand. Med den utbyggingen som nå også regjeringen ivrer for kan Bærum se langt etter den klimakloke kommunen som ordføreren så ivrig kjemper for!

Få har nok fått med seg hva statsråden sa og ikke sa om NTP. Det som er sikkert er at han veldig gjerne vil bygge Høviktunnelen. Det ønsker han til tross for at NTP bekrefter at løsningen legger til rette for mer privatbilisme og har negativ samfunnsnytte.

Verre er det at regjeringens løsning ikke er en løsning på noe som helst. Statsråden vil i god FrP-ånd diktere sin fagetat (Statens Vegvesen, SVV) vedrørende gjennomføringsstrategien for E18-prosjektet. Han krever at SVV skal konkludere å bygge Høviktunnelen umiddelbart etter at Gjønnestunnelen er ferdig løser problemer. Hvilke problemer da, minister?

Det er tidsgapet mellom ferdigstillingene av Gjønnestunnelen og Høviktunnelen som skaper behov for dyre og dårlige mellomløsninger på Strand. Det finnes ikke finnes penger til å bygge Høviktunnelen før om 10-15 år. At Akershus presset Gjønnestunnelen inn i Fase 1, og at partene godtok det basert på alt for dårlige faglig råd fra SVV, bør alle kritiseres for. Men statsrådens overkjøring av lokaldemokratiet løser ikke det problemet hans egne forhandlere fra SVV var med å skape.
Hva tror Høyre og FrP vil skje når Gjønnestunnelen er ferdig og Høviktunnelen påbegynnes? Da blir det behov for de samme mellomløsningene på Strand som beboerne i området rimeligvis fortviler over. Alternativet er at Gjønnestunnelen står ubenyttet i 5 år inntil Høviktunnelen ferdigstilles. Det ville vært en skandale. Men det er dette statsråden legger opp til. Det finnes nemlig ikke penger hverken i NTP eller i Oslopakke 3 til å bygge Høviktunnelen nå. Vil statsråden og det politiske flertallet i Bærum innse og innrømme det, eller vil de fortsette å forklare sine egne dårlige løsninger med at det er MDG som er problemet?

Hvis Høyre og statsråden får det som de vil kan E18-bilister glede seg til tidenes bompengefest. Et raskt overslag tilsier at Bærums E18-bilister må ut med 30 000 kr årlig i bompenger. God fornøyelse, hilsen FrP og Høyre. At både lokal- og fylkespolitikere som er på lag med Frp ligger lavt og uttaler seg med små bokstaver i denne situasjonen har vi forståelse for. Det er av sine egne man skal ha det.

Kvinnedagen

// Skrevet leserinnlegg i anledning 8.mars!

Den Internasjonale Kvinnedagen har ulik betydning avhengig av hvor i verden man befinner seg. Noen steder handler det om kvinners rett til samfunnsdeltagelse, om retten over egen kropp, eller rett til eget liv. Her hjemme handler det i dag om likelønn og om å knuse glasstaket og det handler om hvordan vi alle, både kvinner og menn, kan kjempe for likestilling globalt. 8. Mars er også en dag hvor vi skal feire alt det vi har oppnådd: Goder vi i dag oppfatter som helt basale rettigheter var det i sin tid noen som måtte kjempe frem!
Kampen for kvinners rettigheter handler ikke om å frata noen noe -det handler om å skape mer frihet, for alle. Frihet til å gjøre det man trives best med, og til å leve livet som man selv ønsker. Det handler om at Anna kan være en like god politibetjent som Isak, og at Marius godt kan yte like god omsorg som Heidi. Vi vet at kvinnenes inntog i arbeidslivet har bidratt mer enn olje i Nordsjøen til alles velstand, og at vi alle berikes av mangfold i alle deler av samfunnet.
Likestilling handler ikke om at menn og kvinner skal være like.  Det handler om at kjønn ikke skal avgjøre hvilke muligheter man har. Alle land, som ikke gir sine kvinner like rettigheter nekter seg selv utvikling, det gjelder også vårt eget. Det har vi ikke råd til! Skal vi gjøre noe med forskjellene i arbeidsmarkedet er det klokere å ansette likestillingsrådgivere enn yrkesveiledere i skolen. Sementerte kjønnsroller klarer vi helt fint uten skolens veiledning.
Til tross for at vi har oppnådd mye i et av verdens mest likestilte land er det fortsatt mye å gjøre! To konkrete eksempler:

• I Topplederbaromentert presentert av Core i februar viser at Norge på samme nivå som USA når det handler om toppledelse i næringslivet. 92,5 % av alle CEO er menn! Dette er virkelig dystre tall. Hvor er NHO og LO som virkelig må ta denne problemstillingen på alvor? Mye snakk og lite handling, det er den praktiske politikken fra landets to store arbeidsorganisasjoner.

• Vold mot kvinner er en av de største forbrytelsene mot menneskerettigheter i verden i dag.

Det foregår i alle sosiale lag, i alle kulturer og i alle land.  I Norge har vi en tydelig lovgivning på voldsområdet og loven håndheves. Vi lever i et land hvor mange individer og organisasjoners mål er at bekjempe vold mot kvinner og hvor det er bred enighet om at vold hverken kan aksepteres eller rettferdiggjøres. Vi lever med andre ord i et samfunn, hvor vi både normativt og politisk ikke tillater vold. Allikevel er vold mod kvinner fortsatt utbredt her hjemme – hvordan kan det være slik? Der finnes ikke noe enkelt svar, men en del av forklaringen er at volden foregår i det skjulte. Det er fortsatt forbundet med både skam og skyld å være utsatt for partnervold. Og det er ganske enkelt ikke noe vi gjerne snakker om.
Så, selv om vi har kommet et stykke på vei og ser problemet, så er vi på lange veier ikke i mål med å bryte tausheten og de sosiale normer som får oss til å holde kjeft.
Effektiv og reell forandring krever innsats på alle nivå. Det krever en dyp forståelse for de sosiale normer som er i spill. Derfor er vi nødt til å fortsatt kjempe for anerkjennelse, og håndhevelse av jenters og kvinners rettigheter.

8.mars i år blir derfor en markering av dette! Fordi det å skape en reell og bæredyktig forandring krever tid, en kontinuerlig innsats og en sterkt politisk vilje.  En reell forandring baserer sig på viten og en erkjennelse at ”den gamle måten” er en barriere i forhold til utvikling og den fremtid som vi alle ønsker.

Fluorfritt Bærum

I fjor, omtrent ved denne tiden, stilte jeg spørsmål i Bærum kommunestyre om bruken av fluorider i skismøring. Det ble skikkelig oppstyr!
I kveld, på bakgrunn av en tragisk hendelse følte jeg det var riktig å ta dette videre.
Derfor fremmet jeg følgende interpellasjon:

Download (PDF, 70KB)


Gjett om min glede når ordfører Lisbeth Hammer-Krog gir sin tilslutning! Nå skal politisk ledelse og administrasjon følge opp og se hvordan vi sammen med Bærums idretten kan løse dette praktisk!
En god dag for å hindre flere miljøgifter ut i naturen og inn i mennesker!