Ny Oslopakke 3

//Pressemelding i forbindelse med avtalen om Oslopakke 3. //

”Vi er veldig fornøyde med den avtalen som nå er inngått om Oslopakke 3”, sier gruppeleder i Bærum MDG Nikki Schei.
Nye Oslopakke 3 er en seier for nærmiljøet, framkommelighet og klimaet, sier han”. ”Avtalen gir nesten 50 milliarder kroner mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing i Oslo og Akershus over de neste 20 årene. Kollektivtilbudet skal rustes kraftig opp, mens biltrafikken skal reduseres.”
image
En av de største stridsspørsmålene har vært E18-utbyggingen. Derfor er vi glade for at E18-prosjektet er kraftig redusert” sier Schei. I Bærum MDG kunne vi være med på en utbygging av den første parsellen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand som er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatt utbygging av E18 fra Filipstad til Drengsrud i Asker. Den delen av veien som bygges er også nedskalert med ett felt, og det blir laget et nytt kollektivfelt ut av Oslo. I tillegg bygges egen busstrasé, ekspressvei for sykkel og bussterminal på Lysaker slik at reisende kan kjøre med Fornebubanen videre inn til Oslo.

Bærumsdiagonalen blir også bygget med ett kollektivfelt i hver retning. Etter Lysaker blir denne filen et vekslingsfelt som over en strekning på 1500 meter gir en viss kapasitetsøkning. Dette var ikke ønskelig for vår del, men vi er fornøyd med at den planlagte kapasitetsøkningen er redusert til et 1500 meter langt vekslingsfelt.

Resten av E18 er det ikke enighet om. Den gamle avtalen om Oslopakke 3 forpliktet partene til å bidra til at veien blir bygget så raskt som mulig. Den nye avtalen slår fast at veien må planlegges på nytt slik at det ikke blir kapasitetsøkning inn til Oslo. Det er disse delene av prosjektet som har vært mest problematiske for oss i MDG, og kampen fortsetter for å sørge for at denne delen av avtalen følges opp”. ”Vi håper og tror at med et godt, fremtidsrettet og konstruktivt samarbeid med Høyre og Arbeiderpartiet at vi skal får dette til, også i Bærum” avslutter Schei.