55 milliarder til tog og kollektivsatsing

— Dette var et forslag til nytenking og en radikal satsing på tog- og kollektivutbygging. Ble sendt inn til årsmøtet i Akershus MDG, men ble ikke vedtatt som resolusjon. Og det til tross for at flere av talerne snakket om nytenking, radikale og fremtidsrettet…

//Nå er det på høy tid å gjøre endringer i det statlige eierskapet i Statoil. Derfor går årsmøtet i Akershus MDG inn for å selge 16 % av aksjene, fra 67 til 51 % for å gjøre en sårt nødvendig utbygging av skinnegående kollektivtrafikk.
Penger
Anledningene er flere:
Kollektivtilbudet rundt omkring i Norge trenger en dramatisk oppgradering. Ruter skriver f.eks. at med den veksten de har i dag i det sentrale Østlandsområdet så er kapasiteten sprengt innen 2025, altså 9 år! Et salg av 16 % av Statoils aksjer skulle i dag (4.februar 2016) gi anslagsvis 55 milliarder kroner. Disse pengene skulle øremerkes kollektivsatsing og reell utbygging av togtilbudet.
MDG viser at vi mener alvor ved å sette ord bak vår politikk, fra fossilt uttak til satsing på tog. Det gir ikke noen mening og troverdighet hvis MDG som parti standhaftig forfølger et politisk vedtatt mål om å minske CO2-utslippene og så samtidig tjene penge på investeringer i olje- og gassindustrien.
Videre bidrar det videre til å redusere statens karbonrisiko. Norge har allerede en enorm eksponering mot selskaper innenfor sektorer med høy karbonrisiko. Ikke bare har vi et høyt direkte eierskap i selskaper som Statoil, vi har også et stort direkte eierskap på sokkelen gjennom det statlige oljeselskapet Petoro, store finansielle interesser på norsk sokkel og tunge investeringer i internasjonale fossilselskaper gjennom SPU.

Et nedsalg til 51 % gjør at staten fortsatt har absolutt majoritet og mulighet til å utøve aktivt eierskap,
samt sørge for at kompetanse og arbeidsplasser forblir i Norge. Til sist viser vi finansiell ryddighet. Vi dekker våre investeringer i denne satsingen på tog, uten å ta dette fra andre områder innen nødvendige velferdssatsinger. Vi velger å prioritere en meget utvidet kollektivsatsing og vi tar pengene direkte fra fossilindustrien. Det er grønn politikk i praksis, som dessuten er økonomisk ansvarlig.