De 100 dagene

Etter brakvalget for oss i De Grønne har jeg helt siden da jobbet knallhardt med å utvikle, og ikke minst, forstå politikken i både Bærum og i Akershus fylkesting. Formelt er jeg nå gruppeleder for MDG i kommunestyret i Bærum, og medlem i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i fylkestinget. Pluss en hel rekke med andre utvalg og råd. Betyr at dagene er fulle og det er virkelig morsomt. Derfor blir konsekvensen at jeg nå er politiker på heltid for Miljøpartiet De Grønne.
Etter en meget intens høst var det denne uken budsjettbehandlinger i både fylkestinget og i kommunestyret. Hva som bli fokus? Jeg sa noe om det i min budsjett tale til kommunestyret og inledningen ser du under!
Uansett så gleder jeg meg veldig til fortsettelsen, og skal hver uker etter nyttår skrive noe om hva som skjer i vår lille del av verden.20151020_181950_r

——-
Inledningen på budsjett talen i Bærum kommunestyre, onsdagen den 18. desember.

Ordfører! Vi som sitter i denne salen har, hver for oss, alle ambisjoner om å gjøre Bærum til å godt sted å leve, bo, arbeide og trives i . Dagens debatt og denne budsjett behandlingen handler om de politiske valgene kommunestyret tar. Valg som berører livene til de som mottar tjenester, arbeider og bor i kommunen – og har betydning for alle dem som kommer til å bli en del av kommunen vår i fremtiden.
Bærum som kommune har alle muligheter. Vi skal være et laboratorium for forskning og utvikling og vi skal ta i bruk ny kunnskap inn i våre tjenester enda raskere. Vi har mange muligheter både innen helse, skole og byplanlegging. Men vi har også muligheten innenfor energi.

Sist helg vedtok man i Paris en forpliktende klimaavtale. Paris-avtalen er først og fremst et rungende signal om at framtiden blir fossilfri. Verdens nasjoner har i praksis slått fast at når næringsliv og investeringskapital nå skal tenke framover, så må de tenke grønt, Dette bør selvsagt i aller høyeste grad også gjelde oss her i Bærum. Klimaavtalen løser ikke klimakrisen, men er et kraftfullt signal til verden om å kutte utslippene. Nå må Norge gjøre mye, mye mer. Og det fort. Som den klimakloke kommunen som Bærum ønsker å bli, mener derfor vi i Miljøpartiet De Grønne at det er temmelig oppsiktsvekkende at konkrete tiltak, med dertil hørende penger, ikke er nevnt med et eneste ord i posisjons forslag til budsjett. Istedenfor for å begynne med de endringer som en hel verden er helt enig i, også miljøvernministeren, så opplever vi at man mangler tilstrekkelige ambisjoner.

JAAAA!!

// Oppdatering 17.sept: Det ble kommunestyreplass! Yes! //

Vi klarte det! Jeg er bare så utrolig stolt og lykkelig over hva vi i Miljøpartiet De Grønne klarte å få til igår! En oppslutning på 4.2 % på landsbasis, 6.3 % i Bærum og 6.0 % i Akershus – det er nesten uvirkelig så bra det er!NS_RH
For mitt vedkommende blir det nå mange runder med forhandlinger, både kommunalt og i fylkestinget. Joda, der vet jeg at jeg kommer inn, sammen med Kristin Antun og Øyvind Solum – men det er i kveld kl. 19.00 som valgnemnden i Bærum forteller hvem som faktisk får plassene i kommunestyret. Det er noen spennende timer frem til den endelige avgjørelsen.
Så har jeg bestemt meg for en sak. Vi skal i MDG være åpne med hva vi gjør, derfor kommer jeg fortløpende å legge ut informasjon på hvilke saker vi jobber med og hva som blir resultatet. Er det noe som våre velgere er opptatt av, så er det at vi har fått mandatet i å gjøre en forskjell. Da må vi jo selvsagt fortelle hva vi gjør!

Dagen før…

Dette er den siste kvelden i kommunevalgkampen som jeg står som ordførerkandidat for Bærum MDG. Det er spennende, nervepirrende og, faktisk; nå ser jeg frem til at det skal bli ferdig og vi endelig får vite resultatene! Debatt Utdanningsforbundet
Det har vært en meget intens siste måned! Mange debatter, leserinnlegg, kommentarer – og ikke minst – alle møter og diskusjoner med folk som har meninger, tanker og ideer hvordan fremtidens Bærum skal se ut! De møtene er de som gir meg inspirasjon til å holde på. Hvordan kan man skape faktiske muligheter for våre barn, hvordan kan man skape fremtidens fossilfrie næringsliv, hvordan kan man inspirere mennesker til å kjøre mindre bil, hvordan bidrar vi til et samfunn som ikke bare drives av kjøpehysteri, hvordan skaper vi et samfunn hvor vi alle har litt mer tid for hverandre?
De ideene og inspirasjonen har alle jeg har møtt, særdeles den siste måneden, bidratt til. Og det i aller høyeste grad!
Jeg håper selvsagt at du stemmer på oss i De Grønne, men det viktigste er at du stemmer. Det er nemlig du som påvirker det nærmeste du har, stedet og kommunen der du bor!
Godt valg!

De”gærne” partiet – NOT!

Den siste tiden er det spredt så utrolig mange rykter hvor “gærne” partiet – Miljøpartiet De Grønne – jeg stiller som ordførerkandidat i Bærum er. Vi er blitt kalt kommunister, borgerlige, ikke ansvarlige, skal kjøre landet i grøfta osv osv.
IMG_5385 Lokalavisen vår, Budstikka, har som mange andre medier en valgomat. Det viser seg ifølge 8000 personer som tatt denne uformelle testen, at det er vi som er mest i takt med folkemeningen i Bærum.

For meg er det ikke overraskende, men at vi har både bakkekontakt og snakker med folk for å finne ut hva som engasjerer de, det viser nok en gang at en stemme på oss i De Grønne er stemme for hva som engasjerer nå og fremover.

Matematikk er vanskelig Høyre….

// Debattinnlegg i dagens Budstikka på side 2, ennå ikke på nett//

E18-debatten ruller videre og de fleste partiene har klargjort sine standpunkter og argumenter. De viktigste konsekvensene av det enorme veiprosjektet er også godt belyst. Striden nå ser ut til å stå om tall.

Alle partier sier seg enig i at Nye E18 ikke kan ha større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende veien dersom prosjektet skal holde seg innenfor den samferdselsstrategien man er enige om i Osloregionen og innenfor Klimaforliket slik Stortinget forlanger.
3-1-4
Hver gang vi fra Miljøpartiet De Grønne påpeker det åpenbare faktum at den nye veien er planlagt med mye større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende slår Høyre kraftig tilbake og påstår at vi villeder og tar feil.

I Budstikka 26. august tilbyr Høyre en avklaring av fakta med følgende oppsummering.: “Ombyggingen av E18 innebærer tre filer i hver retning. Forbausende likt slik det er i dag”. 3=3 altså. Så tar de med resten av fakta: “I tillegg blir det laget en egen vei for bussen” (som i dag bruker en av de tre filene på E18). Er 3+1 også 3 Høyre? Eller kan vi være enige om at 3+1=4? Og at 4 er mer enn 3?
Til slutt avslører Høyre at de dessuten ønsker i tillegg til kapasitetsøkningen på E18 skal bygges en to-felts lokalvei i den eksisterende E18-traseen. Teller kapasiteten på denne veien ikke med i debatten?

Påstanden om at all denne nye kapasiteten for biltrafikk ikke kommer til å bli brukt til å øke trafikkmengden faller selvsagt på stengrunn.
Høyre slår et slag for etterutdanning av lærere i realfag. Kanskje vi i De Grønne kan foreslå etterutdanning av politikere i regning?

Sommeren

Nå er det valgkamp! Så enkelt kan det sammenfattes. Og så langt går dette aldeles strålende for oss. Mye i Budstikka, siste måling som ga oss 5.5 % , oppslag i Aftenposten og VG er på gang. Pluss mange debatter, det første imorgen om integrasjon og hvordan vi skal få innvandrerkvinner til å stemme! Bærum MDG sitt nettsted!
Sandvika
Ellers har det vært en strålende sommer, tross alt. Mange som klager på været, men ikke jeg! Har som vanlig vært i paradiset i tre uker med bad, svømmeknapper, mat, løping og golf. Akkurat som det skal være spør du meg.
Derfor kort idag – skal legge ut debattinnlegg og den slags etterhvert, ellers finner du hva jeg gjør politisk på nettsiden til Bærum MDG.
Fortsatt god sommer!

6.7 % – jeg sier ikke mer!

Lørdagen den 20.juni publiserer Budstikka (utført av InFact) sin første kommunevalgmåling for Bærum og Asker. Gjett om den ble mottatt med stor glede av oss i De Grønne. 6.7 % oppslutning i Bærum – helt fantastisk!
Budstikka20.juni
Selvfølgelig er dette bare en meningsmåling, men den gir uansett en skikkelig vitamininnsprøytning inn mot ferien – og er veldig god å ha med seg når valgkampen begynner på alvor i august.
Jeg tror at alt flere ser på oss i De Grønne som et skikkelig alternativ. Ikke minst skal vår eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson ha mye av æren for vår fremgang. Hardt arbeid innen de viktigste politiske områdene som miljø og klima viser at forandringer lar seg gjøre. Så får jeg vel personlig stå ut med at desken i Budstikka nå har laget et ‘morsomt’ kallenavn som sikkert blir hengende en stund….
Til sist synes jeg det er veldig hyggelig at vårt søsterparti i Asker fikk 5 % på samme måling. Det betyr at vi i De Grønne på denne målingen samlet får 6.1 % i Vestregionen.

På riktig vei!

I Bærum går vi i Miljøpartiet De Grønne til valg på å skape gode miljøer med ren luft, mindre biltrafikk og effektive kollektivtilbud. Samtidig ser vi at staten planlegger nye veier inn i storbyene som vil føre til økt trafikk. Særdeles gjelder dette utbyggingen av en ny E18 gjennom Bærum og Asker. Derfor har De Grønne foreslått på Stortinget at i stedet for å planlegge for enda mer biltrafikk inn i byene, bør disse milliardene av kroner brukes til kollektiv- og sykkeltiltak. Dette er i tråd med Klimaforliket fra 2012 som stortingsflertallet var enige om.
E18Lysaker
Norge et langstrakt land, og mange steder er bilen nødvendig for å komme seg frem. Derfor ønsker De Grønne å sikre at veiene vi kjører på er tryggest mulig. Vi har foreslått nøyaktig like mye penger til å bedre trafikksikkerheten, framkommelighet og vedlikehold av eksisterende veier som regjeringen. I tillegg tar vi til orde for en kraftig utbygging av elektriske ladestasjoner slik at elbil skal bli et reelt alternativ over hele landet innen 2017.

Derfor er det også vårt ansvar å legge til rette for at det er praktisk mulig for folk å leve gode og sunne liv og samtidig komme seg fra a til b.

Behold gågaten i Sandvika

På formannskapsmøtet den 20.mai vedtok man enstemmig å gå videre med plan for Sandvika Øst. Et av resultatene blir at man kommer til å tillate biltrafikk på gågaten.
Denne gang brukes argumentet ‘’shared space’’, dvs. et aktivt fotgjengerareal med tilrettelegging for kjørsel, som unnskyldning for å åpne gågaten for biltrafikk.
Dette mener vi i De Grønne er en meget dårlig unnskyldning.
I Bærum kommunes energi- og klimaplan står det bl.a.: «På lang sikt bør vi sikte mot at Bærum skal være klimanøytral før 2050. For å oppnå dette kreves betydelige omstillinger og omfattende tiltak. (…)I Bærum står veitrafikk hoveddelen av klimagassutslippene. Og det meste av veitrafikken vår er bærumsgenerert – det vil si
egne innbyggere som kjører fra og til sitt hjem samt trafikk utenfra til og fra virksomheter i Bærum.(…) Dersom Bærum skal redusere klimagassutslipp, er det derfor nødvendig å sette i verk tiltak for å redusere bruk av kjøretøy som bruker fossilt drivstoff – det vil si bensin eller diesel.
Og man avslutter med å si: «Andre virkemidler er å satse på utbygging som reduserer behovet for bilkjøring samt bedring av offentlig kommunikasjon.»

Bærum MDG aksjon i 2012 mot åpningen av gågaten i Sandvika
Bærum MDG aksjonerer mot åpningen av gågaten i Sandvika

Et enstemmig formannskap går altså direkte imot sin egen energi- og klimaplan for å bøte på gamle synder i arealplanleggingen.
Hvis Bærum skal jobbe mot en klimanøytral kommune, må man fatte vedtak som følger den plan som man allerede har vedtatt. Politisk ledelse er forøvrig også en del av Smart City, og i den sammenhengen har ordføreren uttalt: ‘’Gjennom å samarbeide med næringslivet om smarte innovative løsninger skal vi redusere klimagassutslipp og
energibruk.’’

Et levende bymiljø handler om mennesker! De Grønne vil gjøre våre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering og bil. Smarte løsninger er ikke å åpne opp for mer biltrafikk av et samlet formannskap. Når beslutningen er helt motsatt av hva man tidligere har vedtatt – da er det rett og slett en kortsiktig og lite gjennomtenkt beslutning som må stoppes. Sandvika skal bli et levende bysentrum! Derfor må bilene holdes unna den eneste gågaten som finnes i bykjernen.

Fotball og troverdighet

De siste dagene har omtrent hele verden, i hvert fall i Europa, diskutert Sepp Blatter, FIFA og tildels norsk fotballs fremste representant Yngve Hallen. At Norge ca 30 timer før avstemning vurderte å stemme på Blatter er helt hårreisende. Ikke minst sett i lyset av Hallens desperate jakt i norsk media på å fremstille seg selv og ledelsen som noen revolusjonærer i kampen mot FIFA de siste timene før votering.
Tyske Bild oppsummer det altfor godt og dette er noe som i aller høyeste grad også sender skygger over norsk fotballs ledelse!

image

Hastverk er lastverk Bærum Høyre

Debattinlegg i dagens (22.mai) Budstikka.

Eirik T. Bøe fra Venstre har et godt og viktig innlegg i Budstikka den 12. mai om hvordan behandlingen av kommuneplanens arealdel har kommet i en demokratisk skvis. Poenget er at arealplanen, som ett av kommunens viktigste styringsverktøy, hører hjemme i valgkampen, ikke på Høyres gruppemøte. Dette er synspunkter vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtter fullt ut. Vi støtter Bøe og Venstre i denne saken fordi vinterens debatt i Budstikkas spalter har vist at arealforvaltning og utvikling av boområdene er blant de spørsmålene som Bærums befolkning har sterkest meninger om. Derfor fortjener saken å bli grundig debattert i valgkampen. En åpen debatt blant engasjerte mennesker, det er det ikke noe skummelt med. Det er demokrati. Derfor er vi forundret hvorfor Høyre ønsker å trumfe dette gjennom nå, fire måneder før kommunevalget.
Treet_Sauejordet
I tillegg mangler arealplanforslaget forankring i kommunens visjon og strategi. Det tverrpolitiske initiativet for å utvikle en ny visjon for Bærum mot år 2050 har ikke produsert noen resultater ennå som er debattert og forankret hos Bærums befolkning. Bærum MDG har utviklet en Grønn visjon for Bærum mot 2050. Den er man selvsagt velkommen til å bruke som grunnlag, men denne vil nok frembringe en helt annen arealplan enn den Høyre nå vil presse gjennom i kommunestyret. Heller ikke den nye strategiske næringsplanen er ferdig. Det forslaget fikk både kritikk og mange innspill som påvirker arealplanen direkte og indirekte.

Høyre, det er ikke noe nederlag med en kommunestyreperiode uten en revidert arealplan. Det er derimot pinlig å presse gjennom en dårlig plan på sviktende grunnlag, bare for å ha gjort det.

Nyhetsbrev

fungerer! Så til de grader. Innimellom…
Dette er en virkelig solskinnshistorie fra idag.
Jeg har siden mange år brukt nyhetsbrev som en kommunikasjonskanal. I politiske sammenheng har jeg selvsagt gjort det for MDG, både lokalt her i Bærum og i Akershus. Men jeg har også jobbe med nyhetsbrev for andre kunder i andre sammenhenger.
Resultatene har vært meget gode!
Nyhetsbrev Igår sendte jeg på vegne at styret i Bærum MDG ut et nyhetsbrev til alle medlemmer. Resultat i kveld er åpningsfrekvens på nesten 60 % og CTR på 11%!!
Det beste av alt, i slutten av nyhetsbrevet søker Bærum MDG etter et valgkampslokale – i kveld fikk vi det! Et lokale på 40-50 kvm, midt på Bekkestua, som vi kan bruke fra nå, under hele valgkampen og helt frem til september, aldeles gratis. Helt fantastisk! Vedkommende som har gjort dette for oss har selvsagt fått en meget stor takk!

Kort fortalt – relevant innhold kan skape magiske resultat!

Behold FM-nettet

Under Lokalradions Landsforbunds debatt som MDG ble invitert etter regjeringens forslag om slukking av FM-nettet i 2017, til fordel for DAB, var vi meget tydelige på hva vi mener.
Utover det som står i artikkelen på Lokalradions side er det noen andre punkter som er vært å merke seg:
lkfpartidebatt
– Når regjeringen i løpet av et par år krever at alle i Norge er nødt til å investere i nytt utstyr står vi foran en gigantisk miljøutfordring. Anslagsvis 15 millioner EE-avfall skal hives. Hvordan skal dette håndteres? Dette nevner statsråden ikke med et ord.
– Bruk milliardinvesteringen på en mye mer vettug måte og skap mangfold blant radiokanalene – ikke mer at det samme. Disse midlene kan være en del av finansieringen av utbygging av bredbånd/fiber rundt omkring i Norge.
Vent med å innføre en gammel teknologi, slik at Norge gjør et felles grep med resten av verden.

Vintersykkeldagen

I forbindelse med Vintersykkeldagen som Bærum Kommune arrangerte, arrangerte vi i MDG det første Elsykkelløpet fra Asker til Sandvika. I denne aller første elsykkelløpet i Norge, tror jeg, handlet det om å gi oppmerksomhet til sykkelen som fremkomstmiddel også på vinteren.
Arrangementet ble meget vellykket og ble avsluttet av Norgesmester i trikksykling, Eirik Ulltang. Bare se hva man kan gjøre med en sykkel…

Bygg ut i Bærum

– Debattartikkel i Budstikka, 21 januar 2015 –

Debatten om hvordan fremtidens Bærum skal se ut er mer intens enn på lenge. Både eldre og yngre bæringer engasjerer seg. Det er bra. Presset fra kommersielle og regionale utbyggingsinteresser er massivt. Det er naturlig. Oslo Høyre kjefter på Bærum Høyre for puslete planer for utvikling av kommunen. Det er spesielt. Bærums ledende politikere svarer med å bremse utbyggingen i Bærum kraftig og engasjerer seg lite i hvordan bomiljøene skal være. Det er rart. Det er å skyve utfordringer foran seg og å vike unna ansvar.

Det er politisk enighet om at fremtidig vekst i bosettingen i Bærum, og i andre deler av Akershus, må komme ved kollektivknutepunktene. Miljøpartiet De Grønne er enig i det. Det er god miljøpolitikk, verner natur og dyrkbare arealer og er fornuftig samfunnsutvikling. Særlig i et område hvor trafikkveksten må tas ved kollektiv transport, på sykkel og til fots. I Bærum er det fem slike senterområder som peker seg ut for fremtidig utvikling; Sandvika, Bekkestua, Stabekk, Fornebu/Lysaker og Hauger/Kolsås. Fornebu/Lysaker har tatt det meste av veksten i Bærum i mange år. Ennå gjenstår mye planlagt bygging og masse utbygging av transportløsninger før Fornebu/Lysaker er i balanse. Det haster ikke med nye utbyggingsplaner der. Diskusjonen bør konsentreres om de fire andre områdene. Hvordan skal en småbyutvikling i disse områdene gjøres for å skape gode bomiljøer? Hvordan skal vi bygge naturen inn i småbyene og gjøre dem grønne og frodige? Hvordan skal utviklingsplanene åpne for restaurering av tapt naturmangfold og bevaring av grønne lunger? Hvordan skal næringsliv, offentlige tjenester og kulturtilbud bygges inn slik at bomiljøene blir komplette, levende og tilbyr mest mulig der du bor?
Hvordan skal småbyene knyttes sammen med grønne og blå korridorer hvor det er godt og trygt å sykle og gå? Hvilken utvikling av infrastruktur er nødvendig for å utnytte lokale energikilder, miljøvennlig avfallshåndtering, energismart transport og fredelige og levende gatemiljøer?
Kort og godt; Hvordan skaper vi høy livskvalitet i fremtidens Bærum? Og ikke minst; hvordan skal Bærums befolkning i alle aldre involveres for å være med å skape den fremtiden de selv skal bo i? Hvor er Bærumspolitikernes visjoner og engasjement? Kanskje det er sant at vi har en forgubbet og selvtilfreds politisk ledelse i kommunen?
Budstikka 21.01
Bærums styrende politikere vil lukke kommunen for ungdom og normal- og lavinntektsfamilier. Bærum planlegger med bare 600 nye boliger pr. år. Argumentasjonen er svak, innadvendt og kortsiktig. Det sies at fordi Bærum har vokst mye tidligere skal vi nå ta bare halvparten av ”vår andel” av behovet for nye boliger i Oslo-regionen. Det sies ikke at tidligere vekst også skaper et ansvar overfor dem man har tiltrukket seg og deres etterkommere. Man hevder at arealet er så begrenset, men sier samtidig at boligbyggingen fremover skal skje ved kollektivknutepunkter som pr definisjon er små slik at bygningene nødvendigvis må være høyere. Venstres Lilloe-Olsen går så langt som å si at ”Vi har det befolkningsgrunnlaget vi trenger” og er samtidig glad for at ungdommen engasjerer seg i utviklingen av Bærum. Hvem er ”Vi” som synes det er greit å lukke døren til lokalsamfunnet vårt på den måten? Han sier egentlig at Bærum er seg selv nok og ikke har tenkt å legge til rette for sin egen ungdom. Ordføreren og andre ledende politikerne i Bærum støtter dette synet. Er ungdommen fornøyd med det? Det er omkring 1.500 unge bæringer som fullfører grunnskolen i år. Hvor skal de bo om 5-10 år? I mer enn en generasjon har Bærum i praksis ført en politikk som medfører at unge må etablere seg utenfor kommunen. Så er noen av dem velkommen tilbake når de er veletablerte, med sikker jobb og god inntekt. Er det generasjonssolidaritet? For mange familier og aleneboere med middels eller lav inntekt er det ikke mulig å bosette seg i Bærum. Boligprisene er for høye og lavterskeltilbudene er for få. Bærums politikere vil forsterke dette problemet ved så lite boligbygging at prisene presses ytterligere og ”eksklusiviteten” øker. Synes vi det er greit å bygge et samfunn der f.eks lærere, førskolelærere, håndverkere, butikkbetjening, helsemedarbeidere, frisører, servicepersonell og mange andre nødvendige og verdsatte bidragsytere må importeres og pendle inn til oss daglig? Er det et fremtidsrettet bærekraftig velferdssamfunn?

Vi i Bærum MDG mener Bærums lokalpolitikere har slått inn på en alt for defensiv vei for utviklingen av Bærum. Dette vil skape og forsterke flere problemer enn det løser og er spesielt dårlig gjort overfor de unge i kommunen. Bærum MDGs grønne visjon for Bærum mot 2050 tar fatt i kommunens muligheter på en offensiv og optimistisk måte. Vi gleder oss til å diskutere Bærums fremtid og veien dit med samfunnsengasjerte bæringer i alle aldre. Bærum er et bra sted å bo og arbeide for mange og kan bli det for enda flere. Det kreves bare nytenking og mot til å skape Fremtiden og spille på lag med den.

Nye tanker i Bærum

Bærum kommune er en av de mest velordnede kommunene i Norge. Gjennom mange år har Høyre styrt kommunen som det ledende partiet, ofte med et rent flertall. Ved siden har vi hatt et Arbeiderparti som Budstikka på lederplass sier står for en konstruktiv opposisjon og men i praksis kanskje fungert som et stilltiende støtteparti. Vi skal villig innrømme at vi har mye å takke både tidligere og nåværende Høyre-ordførere for. Men når Bærum, som landets 5.største kommune nå får alt større utfordringer, da er det på tide å tenke i nye baner.
Grønne Byer
De tradisjonelle fossilpartiene Høyre og AP fikk det bekreftet senest den 5.januar og i Budstikka den 27. desember at vi er på vei mot helt andre miljø- og klimamessige utfordringer, også her i Bærum. Derfor er det helt nødvendig å ta lokale grep for å bidra minking av utslipp. Ingen steder i det budsjettet som kommunestyret vedtok i desember tar man dette innover seg. Som konkrete eksempler åpnes det gågater for biltrafikk i Sandvika og man støtter planene om en gigantutbygging av en ny E18 – og har frekkheten å kalle det for miljøtiltak. Ingen steder i budsjettet viser man til tilsvarende tiltak som tar miljø- og klimautfordringene på alvor i praktisk politisk handling.

Samtidig som vi har en gjeldssituasjon, Bærum kommune har i dag en gjeld på ca. 60 000 kr per person, så står både Høyre og Arbeiderpartiet for en tradisjonell driftspolitikk. Løsningene til de som skal overta både gjeld og miljø- og klimautfordringer, våre barn og fremtidige generasjoner, de kan man se langt etter, for de finnes ikke. Derfor er det dags å tenke i nye baner på hvem har en offensiv miljø- og klimapolitikk, også på lokalt nivå.