En båt til til besvær!

Fylkestinget vedtok den 24. Oktober å legge ned fergetilbudet mellom Fornebu og Oslo. De ble vedtatt å legge ned et kollektivtilbud som ble beregnet av Ruter til å flytte på 62 100 mennesker i løpet av et år. Det faktiske resultatet første år viste seg å være det dobbelte – nesten 122 000 personer.

Hvis kriteriet for å opprettholde et kollektivtilbud ikke er godt nok med dobbelt antall reisende, da stiller vi i MDG oss spørsmålet, hvilke kollektivtilbud skal ta opprettholdes?

I utgangspunktet handlet hele diskusjonen rundt Fornebubåten om at Ruter aldri har ønsket tilbudet – og brukt enhver anledning til å poengtere dette. Det er temmelig selvsagt at hvis du blir påtvunget noe, da blir det sjelden bra. Ruters holdning til hele dette prosjektet har vært preget å ikke legge godviljen til og denne holdningen spredde seg til fylkestinget.

Ja, i MDG er vi selvsagt klar over dagens fergetilbud er kostbart, at dagens ferge ikke er den mest miljøvennlige løsningen, men som Ruter selv sier –skal man skape god kollektivatferd så er det viktig å begynne tidlig – da mener vi i MDG at båttilbudet bidrar til dette. Foto: Knut Bjerke

På Fornebu skal man bygge for mellom 20-30000 mennesker i løpet av få år, både for de som skal bo der og de som skal jobbe der. Bidra til å etablere gode kollektivvaner for alle disse menneskene det mener vi i MDG er både fremtidsrettet og konstruktivt, til tross for den umiddelbare kostnaden i dag.

Argumentene som MDG ble møtt med i debatten var hovedsakelig to. For det første, og absolutt avgjørende, var penger, dette er altfor dyrt. For det andre, folk som bor på Fornebu har et så godt kollektivtilbud, 28 bussavganger per time ble det sagt, så derfor skal beboerne bare være såre fornøyd med det tilbudet som Akershus tilbyr de. Et lite ydmykt å lyttende svar vil jeg påstå.

I Hordaland vedtok man den 20. oktober at Fjord 1, som vant syv ferge samband, der skal man øke fergetrafikken. Der forplikter seg leverandøren å redusere energibruken med 60 % og CO2 med 87 %, sammenlignet med i dag. I Hordaland satser man på ferge, her i Akershus legger vi ned, – t.om. før perioden har gått ut! Det gjør vi til tross for at Oslofjorden har alle muligheter til å bli et grønt nav i fremtidens region. Det Akershus nå satser på er et prøveprosjekt med en (1!) el ferge. Det er i seg selv en god start som vi i MDG selvsagt støtter.
Men hvis man ser på historien nå med ferger som prøveprosjekt, da kan man spørre seg selv hvor sterkt man virkelig vil satse på fjorden som kollektivtilbyder.

Det kan synes at MDG står alene om å mene dette, men det er ikke tilfelle. I fylkestingsdebatten ble det sagt: ”Det er enkelt for Bærum å være for båttilbudet over fjorden ettersom de slipper betale” I fjor stemte 57 778 i Bærum på de ni partiene som sitter i Bærum kommunestyre. De samme partiene, med ordføreren i spissen, mener det samme som MDG. Å si nei til å videreføring av Fornebubåten det var å si nei til nesten 60 000. Det er noe Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, Venstre, KrF, SV bør reflektere over.