Kulturplan i Akershus

Idag har fylkestinget behandlet høringsforslaget til ny Kulturplan for Akershus 2016-2023. Muligens noe sært da Akershus fylkeskommune sannsynligvis er borte den 1.januar 2021. Men vedtas skal den og dette er innledningen av mitt innlegg i debatten. Vil du vite mer? Da tar du kontakt med meg!
—–
Kultur skal relatere til menneskets livsvilkår, de vurderinger, tradisjoner og livsstiler som forener en gruppe, folk eller et samfunn i sosialt fellesskap.

Akershus med sine 22 kommuner og cirka 500 000 innbyggere et et meget variert fylke med tanke på befolkningsstrukturen. Vi har kommuner med over 100 000 innbyggere og kommuner med under 3000 innbyggere. Dette forteller litt om basen for hvor stort, og samtidig hvor smått basen for kulturtilbudet i vårt fylke er. Kulturplan
Nesten 100 000 av Akershus innbyggere har sine røtter og tradisjoner i en annen kultur. Derfor er blikket ut mot Europa og verden viktig, også i en regional kulturplan. Den regionale kulturpolitikken skal ha et tydelig medborgerfokus og engasjement i det lokale kulturlivets betydning for den regionale utviklingen i Akershus. De regionale prioriteringene skal styrke alle deler i den kulturelle infrastrukturen, både de som skaper og de som opplever. Ambisjonene innen kulturplanens forskjellige virksomhetenes områder tar utgangspunkt fra de kulturpolitiske prioriteringer som finns på nasjonal, regional og lokalt nivå. Får å utvikle infrastrukturen innen kulturen må disse deler utvikles samtidig som samarbeidet styrkes. En av regionens kulturpolitisk viktigste oppgaver er å skape en vel fungerende kulturell infrastruktur hvor erfaringer, kompetanse og opplevelser kan spres og overføres, fortrinnsvis via digitale kanaler. Gjør vi dette fremstår fylket med åpenhet og fornyelse innen kultursektoren!