Budsjett i Bærum

Budsjettdebatten i Bærum kommunestyre er omtrent som i Stortinget. Det er plass for de store ordene. Vårt forslag om panteringer, inspirert fra Bergen, fikk størst oppmerksomhet!
I år var vi i MDG veldig tydelige på hva vi ville. Den 13.oktober la klimapanelet i Bærum frem sin rapport om tingenes tilstander i Norges 5.største kommune, og ikke minst, hva må til.
Som vanlig skuffer Høyre! Både nasjonalt og lokalt. Partiet med de store ordene og det lille innholdet. Som dere ser her under hva Morten Skauge uttalte, så er det omtrent som å høre Høyre på Stortinget. En storstilt satsing inneholder også penger! Det er noe Høyre hele tiden “glemmer”…
I år tok vi i MDG for oss tre prioriterte områder; miljø/klima, frivillighet og kultur. Med en spisset satsning, både for mennesker, dyr og klimaet mener vi at dette er svaret på mange av de utfordringer vi har i Bærum samfunnet.
En tydelig, ansvarlig politikk hvor som svarer på mange av de miljømessige utfordringene som Klimapanelet pekte på i sin rapport.
Til forskjell fra budsjettkameratene i Høyre, FrP og KrF så satser vi i MDG. Og til tross for at de også hadde mange gode forslag som vi støtter så blir det altfor puslete. Min enkle oppfording er : Nok snakk! Gjør noe!