Hvorfor likestilling fortsatt er viktig!

// Dette sitatet har jeg tatt direkte fra Heidi Helene Steen. Den enkle grunn at jeg ikke kunne sagt det bedre selv!

I liberale Storbritannia er det lov å pålegge kvinner å gå i høye heler på jobb. I USA blir leger drept av abortmotstandere, i India kan kvinner bli dømt til gruppevoldtekt for noe et familiemedlem har gjort, under Bosnia-krigen ble voldtekt av kvinner brukt som våpen, i Australia må kvinner i snitt jobbe 66 dager ekstra for å tjene det samme som menn, i Sør Afrika er menns vold mot kvinner ansett som et stort hinder i likestillingsarbeidet, Sverige har aldri hatt en kvinnelig statsminister, i Sierra Leone dør over tusen kvinner hvert år i barsel, i Russland finnes det nesten ikke kvinner i politikken, i Norge blir mellom 8000 og 16.000 kvinner voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år.

Likevel er det mange som ikke skjønner hvorfor vi trenger mer likestilling.
For meg er ikke feminisme og likestillingsarbeid noe lokalt og partikulært.
Ulikestilling og undertrykking av kvinner er åpenbart et globalt problem.
At norske feminister kjemper for likestilling her hjemme går ikke på bekostning av de undertrykte kvinnene i Somalia eller andre deler av verden. Heller tvert om, vil jeg mene.
Verden trenger flere feminister, ikke færre.