Dette med vei, E18 og den slags

Det er til tider ikke lett å holde på med politikk. Og ikke minst, når det handler om et så ømfintlig tema som E18!
I formannskapet i Bærum har vi de siste ukene behandlet to saker som omhandler transport og samferdsel. Vi har vedtatt en høringsuttalelse om KVU Oslo-navet og i går om Nasjonal Transportplan.
Høyres, og i går Arbeiderpartiets holdning til biltrafikk, er for å si det mildt veldig vanskelig å få tak på.
Forstå dette: den 5.april vedtok formannskapet med 12-1 (ikke helt overraskende stemte FrP imot!) “Hovedprinsippet for Bærum kommune er at all vekst i privat transport skal tas med
kollektive løsninger, sykkel og gange, helt i tråd med Klimaforliket og NTP 2014-2023.”
. Forslaget ble fremmet av meg.

Foto: Jan T. Espedal
Foto: Jan T. Espedal

I går, den 19.april, under behandlingen av NTP forslo Venstre, som jeg selvsagt støttet: “Bærum kommune legger til grunn at personbiltrafikken verken i Bærum eller over Oslogrensen skal øke”
Dette stemte Høyre og Arbeiderpartiet imot!
Make figure??
Så, fighten for en oppgradert, men ikke ny E18 fortsetter. Og ikke minst – kampen for renere luft i Bærum, den blir alt tøffere ser det ut som. Men hverken jeg og vi gir oss ikke!