Hastverk er lastverk Bærum Høyre

Debattinlegg i dagens (22.mai) Budstikka.

Eirik T. Bøe fra Venstre har et godt og viktig innlegg i Budstikka den 12. mai om hvordan behandlingen av kommuneplanens arealdel har kommet i en demokratisk skvis. Poenget er at arealplanen, som ett av kommunens viktigste styringsverktøy, hører hjemme i valgkampen, ikke på Høyres gruppemøte. Dette er synspunkter vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtter fullt ut. Vi støtter Bøe og Venstre i denne saken fordi vinterens debatt i Budstikkas spalter har vist at arealforvaltning og utvikling av boområdene er blant de spørsmålene som Bærums befolkning har sterkest meninger om. Derfor fortjener saken å bli grundig debattert i valgkampen. En åpen debatt blant engasjerte mennesker, det er det ikke noe skummelt med. Det er demokrati. Derfor er vi forundret hvorfor Høyre ønsker å trumfe dette gjennom nå, fire måneder før kommunevalget.
Treet_Sauejordet
I tillegg mangler arealplanforslaget forankring i kommunens visjon og strategi. Det tverrpolitiske initiativet for å utvikle en ny visjon for Bærum mot år 2050 har ikke produsert noen resultater ennå som er debattert og forankret hos Bærums befolkning. Bærum MDG har utviklet en Grønn visjon for Bærum mot 2050. Den er man selvsagt velkommen til å bruke som grunnlag, men denne vil nok frembringe en helt annen arealplan enn den Høyre nå vil presse gjennom i kommunestyret. Heller ikke den nye strategiske næringsplanen er ferdig. Det forslaget fikk både kritikk og mange innspill som påvirker arealplanen direkte og indirekte.

Høyre, det er ikke noe nederlag med en kommunestyreperiode uten en revidert arealplan. Det er derimot pinlig å presse gjennom en dårlig plan på sviktende grunnlag, bare for å ha gjort det.