Behold gågaten i Sandvika

På formannskapsmøtet den 20.mai vedtok man enstemmig å gå videre med plan for Sandvika Øst. Et av resultatene blir at man kommer til å tillate biltrafikk på gågaten.
Denne gang brukes argumentet ‘’shared space’’, dvs. et aktivt fotgjengerareal med tilrettelegging for kjørsel, som unnskyldning for å åpne gågaten for biltrafikk.
Dette mener vi i De Grønne er en meget dårlig unnskyldning.
I Bærum kommunes energi- og klimaplan står det bl.a.: «På lang sikt bør vi sikte mot at Bærum skal være klimanøytral før 2050. For å oppnå dette kreves betydelige omstillinger og omfattende tiltak. (…)I Bærum står veitrafikk hoveddelen av klimagassutslippene. Og det meste av veitrafikken vår er bærumsgenerert – det vil si
egne innbyggere som kjører fra og til sitt hjem samt trafikk utenfra til og fra virksomheter i Bærum.(…) Dersom Bærum skal redusere klimagassutslipp, er det derfor nødvendig å sette i verk tiltak for å redusere bruk av kjøretøy som bruker fossilt drivstoff – det vil si bensin eller diesel.
Og man avslutter med å si: «Andre virkemidler er å satse på utbygging som reduserer behovet for bilkjøring samt bedring av offentlig kommunikasjon.»

Bærum MDG aksjon i 2012 mot åpningen av gågaten i Sandvika
Bærum MDG aksjonerer mot åpningen av gågaten i Sandvika

Et enstemmig formannskap går altså direkte imot sin egen energi- og klimaplan for å bøte på gamle synder i arealplanleggingen.
Hvis Bærum skal jobbe mot en klimanøytral kommune, må man fatte vedtak som følger den plan som man allerede har vedtatt. Politisk ledelse er forøvrig også en del av Smart City, og i den sammenhengen har ordføreren uttalt: ‘’Gjennom å samarbeide med næringslivet om smarte innovative løsninger skal vi redusere klimagassutslipp og
energibruk.’’

Et levende bymiljø handler om mennesker! De Grønne vil gjøre våre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering og bil. Smarte løsninger er ikke å åpne opp for mer biltrafikk av et samlet formannskap. Når beslutningen er helt motsatt av hva man tidligere har vedtatt – da er det rett og slett en kortsiktig og lite gjennomtenkt beslutning som må stoppes. Sandvika skal bli et levende bysentrum! Derfor må bilene holdes unna den eneste gågaten som finnes i bykjernen.