Behold FM-nettet

Under Lokalradions Landsforbunds debatt som MDG ble invitert etter regjeringens forslag om slukking av FM-nettet i 2017, til fordel for DAB, var vi meget tydelige på hva vi mener.
Utover det som står i artikkelen på Lokalradions side er det noen andre punkter som er vært å merke seg:
lkfpartidebatt
– Når regjeringen i løpet av et par år krever at alle i Norge er nødt til å investere i nytt utstyr står vi foran en gigantisk miljøutfordring. Anslagsvis 15 millioner EE-avfall skal hives. Hvordan skal dette håndteres? Dette nevner statsråden ikke med et ord.
– Bruk milliardinvesteringen på en mye mer vettug måte og skap mangfold blant radiokanalene – ikke mer at det samme. Disse midlene kan være en del av finansieringen av utbygging av bredbånd/fiber rundt omkring i Norge.
Vent med å innføre en gammel teknologi, slik at Norge gjør et felles grep med resten av verden.