På riktig vei!

I Bærum går vi i Miljøpartiet De Grønne til valg på å skape gode miljøer med ren luft, mindre biltrafikk og effektive kollektivtilbud. Samtidig ser vi at staten planlegger nye veier inn i storbyene som vil føre til økt trafikk. Særdeles gjelder dette utbyggingen av en ny E18 gjennom Bærum og Asker. Derfor har De Grønne foreslått på Stortinget at i stedet for å planlegge for enda mer biltrafikk inn i byene, bør disse milliardene av kroner brukes til kollektiv- og sykkeltiltak. Dette er i tråd med Klimaforliket fra 2012 som stortingsflertallet var enige om.
E18Lysaker
Norge et langstrakt land, og mange steder er bilen nødvendig for å komme seg frem. Derfor ønsker De Grønne å sikre at veiene vi kjører på er tryggest mulig. Vi har foreslått nøyaktig like mye penger til å bedre trafikksikkerheten, framkommelighet og vedlikehold av eksisterende veier som regjeringen. I tillegg tar vi til orde for en kraftig utbygging av elektriske ladestasjoner slik at elbil skal bli et reelt alternativ over hele landet innen 2017.

Derfor er det også vårt ansvar å legge til rette for at det er praktisk mulig for folk å leve gode og sunne liv og samtidig komme seg fra a til b.