Oppsummering fra Bærum kommunestyre

Budsjett i Bærum for 2016 ble vedatt rett før jul Miljøpartiet De Grønne har for første gang på veldig lenge vært med å sette preg på debatten. Vårt alternative budsjett fokuserte på miljø, skole, oppvekst og kultur. Vi forsøkte å korrigere de største svakhetene ved rådmannens forslag, og løfte frem gode grønne saker fra valgprogrammet vårt. Sakene er nå satt på det politiske kartet i Bærum og kan gi større gjennomslag i senere debatter.
MDG fikk med seg flertallet på tre konkrete saker:
Ordning for akselerasjon av solenergianlegg på private hus. skal utredes og behandles politisk
Utfasing av veisalting ble vedtatt.
Aktiv støtte fra Bærum til press på Ruter for at Akershus skal bli en takstsone utredes.
Innlegg
Vi var også en del av flertallet som “reddet” Ståvi barnehage, beholdt Sjøholmen, sikret at Akutthjelpen og “Åpen barnehage” videreføres, sikret oppgradering av Grinimuseet, skaffet midler til trafikksikkerhetstiltak for sykler, hindret dramatisk prisøkning i Nadderudhallen som noen eksempler.

Mange store politiske saker kommer på agendaen i Bærum i 2016. I tillegg vil vi jobbe videre for gjennomslag for de sakene vi lanserte, men tapte i årets budsjettdebatt. Vi vil forsøke å organisere åpne og inkluderende prosesser for å diskutere bl.a:
Kommunereformen, flyktingesituasjon, E18 og samferdsel, Områdereguleringsplaner Fossum, Sandvika øst og Stabekk, videreutvikling av Fornebu, Bekkestua
Rullering av strategiske planer som: Ny miljø og energiplan, næring osv.