De 100 dagene

Etter brakvalget for oss i De Grønne har jeg helt siden da jobbet knallhardt med å utvikle, og ikke minst, forstå politikken i både Bærum og i Akershus fylkesting. Formelt er jeg nå gruppeleder for MDG i kommunestyret i Bærum, og medlem i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i fylkestinget. Pluss en hel rekke med andre utvalg og råd. Betyr at dagene er fulle og det er virkelig morsomt. Derfor blir konsekvensen at jeg nå er politiker på heltid for Miljøpartiet De Grønne.
Etter en meget intens høst var det denne uken budsjettbehandlinger i både fylkestinget og i kommunestyret. Hva som bli fokus? Jeg sa noe om det i min budsjett tale til kommunestyret og inledningen ser du under!
Uansett så gleder jeg meg veldig til fortsettelsen, og skal hver uker etter nyttår skrive noe om hva som skjer i vår lille del av verden.20151020_181950_r

——-
Inledningen på budsjett talen i Bærum kommunestyre, onsdagen den 18. desember.

Ordfører! Vi som sitter i denne salen har, hver for oss, alle ambisjoner om å gjøre Bærum til å godt sted å leve, bo, arbeide og trives i . Dagens debatt og denne budsjett behandlingen handler om de politiske valgene kommunestyret tar. Valg som berører livene til de som mottar tjenester, arbeider og bor i kommunen – og har betydning for alle dem som kommer til å bli en del av kommunen vår i fremtiden.
Bærum som kommune har alle muligheter. Vi skal være et laboratorium for forskning og utvikling og vi skal ta i bruk ny kunnskap inn i våre tjenester enda raskere. Vi har mange muligheter både innen helse, skole og byplanlegging. Men vi har også muligheten innenfor energi.

Sist helg vedtok man i Paris en forpliktende klimaavtale. Paris-avtalen er først og fremst et rungende signal om at framtiden blir fossilfri. Verdens nasjoner har i praksis slått fast at når næringsliv og investeringskapital nå skal tenke framover, så må de tenke grønt, Dette bør selvsagt i aller høyeste grad også gjelde oss her i Bærum. Klimaavtalen løser ikke klimakrisen, men er et kraftfullt signal til verden om å kutte utslippene. Nå må Norge gjøre mye, mye mer. Og det fort. Som den klimakloke kommunen som Bærum ønsker å bli, mener derfor vi i Miljøpartiet De Grønne at det er temmelig oppsiktsvekkende at konkrete tiltak, med dertil hørende penger, ikke er nevnt med et eneste ord i posisjons forslag til budsjett. Istedenfor for å begynne med de endringer som en hel verden er helt enig i, også miljøvernministeren, så opplever vi at man mangler tilstrekkelige ambisjoner.