Matematikk er vanskelig Høyre….

// Debattinnlegg i dagens Budstikka på side 2, ennå ikke på nett//

E18-debatten ruller videre og de fleste partiene har klargjort sine standpunkter og argumenter. De viktigste konsekvensene av det enorme veiprosjektet er også godt belyst. Striden nå ser ut til å stå om tall.

Alle partier sier seg enig i at Nye E18 ikke kan ha større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende veien dersom prosjektet skal holde seg innenfor den samferdselsstrategien man er enige om i Osloregionen og innenfor Klimaforliket slik Stortinget forlanger.
3-1-4
Hver gang vi fra Miljøpartiet De Grønne påpeker det åpenbare faktum at den nye veien er planlagt med mye større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende slår Høyre kraftig tilbake og påstår at vi villeder og tar feil.

I Budstikka 26. august tilbyr Høyre en avklaring av fakta med følgende oppsummering.: “Ombyggingen av E18 innebærer tre filer i hver retning. Forbausende likt slik det er i dag”. 3=3 altså. Så tar de med resten av fakta: “I tillegg blir det laget en egen vei for bussen” (som i dag bruker en av de tre filene på E18). Er 3+1 også 3 Høyre? Eller kan vi være enige om at 3+1=4? Og at 4 er mer enn 3?
Til slutt avslører Høyre at de dessuten ønsker i tillegg til kapasitetsøkningen på E18 skal bygges en to-felts lokalvei i den eksisterende E18-traseen. Teller kapasiteten på denne veien ikke med i debatten?

Påstanden om at all denne nye kapasiteten for biltrafikk ikke kommer til å bli brukt til å øke trafikkmengden faller selvsagt på stengrunn.
Høyre slår et slag for etterutdanning av lærere i realfag. Kanskje vi i De Grønne kan foreslå etterutdanning av politikere i regning?