Virkeligheten slår til

Som de fleste sikkert har fått med seg, la rådmannen i Bærum i forrige uke fram Handlingsprogram 2012 – 2015. Rådmannen mener det er nødvendig å kutte 150 mill kroner på budsjettet i 2012. Mange av kuttforslagene rammer barn og unge, deriblant gjennom idretten. Som kjent ville vi i De Grønne si nei til denne slags nedskjæringer, barn og unge er satsing for oss! Nå er det opp til Høyre å stå ved sine løfter – satsing på barn og unge også er prioritet for de!

Bærums Idrettsråd hadde sin årlige høstkonferanse siste helgen i oktober hvor dette selvsagt var hovedtema. Fire partier var representert (H, AP, SV og V) og der fikk de høre idrettens innsigelser. Ikke helt overraskende er det nå furore i Bærums idretten. Hvis dette forslaget blir vedtatt kommer dette bl.a. å påvirke kostnaden for foreldre, muligheter å bedrive flere idretter for barna, oppgradering og bygging av nye idrettsanlegg osv. En vei som vi i MDG advarte mot, men dessverre fikk veldig lite gjennomslag for.

Beste måten å kjempe mot er å ta det opp med direkte med ditt idrettslag eller ta kontakt med oss i MDG, dette skal vi slåss imot!