Flytt mennesker, ikke biler!

Mitt innlegg i Viken fylkesting den 13.februar.

//MDG er ikke imot et E18-prosjekt. Derimot mener vi at prosjektet som ble lagt frem for Stortinget har betydelige svakheter, og at det derfor er behov for å bli enig om et helhetlig E18-prosjekt. Det spiller ingen rolle om sentrale Høyre-folk gjentar samme budskap om den så kalte miljøløsningen, det blir ikke mer sant av den grunn. Det er fortsatt en altfor stor vei, til en kostnad som ingen kjenner i dag, som skal bygges. Dette gjentok jeg senest i fylkestinget den 13. februar.

Hvorfor sier da vi i MDG nei til lånegarantien? Blant annet fordi et E18-prosjekt skal skape veldig mye bedre kollektivløsninger enn de som er skissert i den nåværende prosjektplanen. Nye løsninger, skal bidra positivt til de klima- og nullvekstmål for utslipp som jeg egentlig tror alle partier er enig i. Den nåværende plan gjør det ikke.

Den er fortsatt en plan for mer bil, og en plan for mer bil er ikke det som et byutviklingsprosjekt i Bærum skal være. Dette er et faktum som sentrale Høyre og Venstre politikere nekter å ta innover seg. Og det er litt trist.

Hvis en ny motorvei skal være premissen for byutviklingen i Bærum, da er det noen som fullstendig har misforstått bestillingen og bør tenke en gang til. Det ønsker i hvert fall vi i De Grønne gjøre. Målsettingen for et slikt prosjekt må være å flytte mennesker, ikke biler!

Hensynet til byutvikling i Bærum og Asker er viktig! Vestre Lenke må ivaretas som en nødvendig forutsetning for byutviklingen på det fremtidige Fornebu og grunneierbidrag til Fornebubanen. Men det kan umulig være slik at byutvikling skal være avhengig av bil, uansett hvor i Viken man ønsker by- og tettstedsutvikling. Når dette er argumentet for Bærum, da er min påstand at man tar grundig feil. T.om Venstre i Oslo har forstått dette og tar til orde for et annet, helhetlig, nedskalert E18-prosjekt.

Tenk tanken, at Venstre og Høyre i Bærum hadde vært villig til å diskutere et annet prosjekt. Da hadde vi kanskje oppnådd noen form av enighet i Bærum kommunestyre. Men nei da. Et gammeldags motorveiprosjekt skal gjennomføres. Punktum. Derfor er det egentlig lite overraskende at Høyre, Venstre og KrF er villig til å risikere den fremtidige økonomien i hele Viken.

Når det er så mange usikkerheter, allerede kostnadssprekk i størrelsesorden 2 milliarder siden 2018 som i faktiske penger blir 1 milliard kroner pr/år hvis prosjektet fortsetter som nå og ingen er kjent med hvilken bomtakst nivå det faktisk blir. Da er det fullstendig uansvarlig å presse gjennom et garantivedtak som gir en reell risiko for et pengebeløp som i sin ytterste konsekvens kan gå utover eksempelvis skoletilbudet og sikring av andre veier i Viken!
Det er en risiko som MDG ikke er villig til å ta.

MDG skal bidra til et godt E18-prosjekt, vi skal bidra til byutvikling i Bærum og Asker, samtidig som vi står ved vårt ansvar å redusere klimagassutslipp ved å skape bedre løsninger på menneskets premisser!