Vi ønsker bidrag til Gulltaggen!

For the first time (I think), this is an article in Norwegian.

INMA’s faggruppe for sosiale medier jobber nå med å finne bidrag til årets Gulltaggen, kategorien sosiale medier. I INMAs faggruppe (undertegnet, Henriette Hedløv, Thomas Moen, Marius Eriksen, Ole Emil Johnsen, Gineline Kallenberg og Kristian Osestad) kjenner vi til mange prosjekter som bør nomineres, men vi vil ha dine innspill! Vi vet at det finnes mengder av gode prosjekter ute i det ganske land og de vil vi skal komme inn!

Kriterie for nominasjon til Gulltaggen er:
I denne kategorien premieres selskaper eller organisasjoner som gjennom aktiv og relevant tilstedeværelse i sosiale medier har klart å bygge relasjoner, skape tillit, skape engasjement og involvere målgruppene. Juryen forventer at potensielle bidrag redegjører for strategiske føringer, beskrive hva de har gjort (taktikk/virkemidler) og hvilken effekt dette har hatt.

Så, nå er det bare å sende inn – til nominasjon går du hit, spørsmål eller kommentarer, send mail eller tweet.