Valgutsiktene

Førstekandidat til Trondheim bystyre, Jan Bojer Vindheim, har skrevet en glitrende kronikk om mulighetene for Miljøpartiet De Grønne i høstens kommune- og fylkestingsvalg – derfor en republisering her

Ved årets valg stiller Miljøpartiet de Grønne lister i 47 kommuner og 19 fylker samt i alle Oslos femten bydeler. Vi er også med på to felleslister og har kandidater på andre partiers lister noen steder. Dette er en voldsom økning fra lokalvalgene for fire år siden, da vi bare hadde 14 kommunelister (og 19 fylkeslister). Men hvor sannsynlig er det at disse listene oppnår mandater?

Økningen i antall lister reflekterer en betydelig økning i medlemsmassen og i aktiviteten over hele landet. Samtidig kan vi av nasjonale og lokale meningsmålinger lese en økt oppslutning blant velgerne. Flere målinger har gitt oss 1,2 % på landsbasis, nokså nøyaktig en fordobling i forhold til fylkestingsvalget i 2007. Det sier seg selv at et slikt tall er et gjennomsnitt, og vi må derfor gå ut fra at vi ligger an til en oppslutning på 2 % eller mer i flere fylker.

De mest aktuelle fylkene for oppnåelse av fylkestings-mandat er antakelig Akershus og Vest-Agder. I begge disse fylkene har vi vært representert tidligere, i Vest-Agder fikk dagens førstekandidat, Birte Simonsen, plassen ved hjelp av fellesliste med Rød Valgallianse to ganger (RV fikk plassen en gang innimellom). I år er det også MDG-liste i Mandal , en faktor som kan bidra til å skaffe de nødvendige ekstrastemmene. I Akershus har vi også vært representert i to perioder, første gang fra 1987-1991 ved Christian Grorud, og andre gang fra 1995 til 1999 ved Ulf Krange. Førsteplassen er i år besatt av Nikki Schei som også er førstekandidat i Bærum. Med lister i 7 andre Akershus kommuner pluss ei fellesliste i Asker er det gode muligheter for å øke stemmetallet tilstrekkelig til å oppnå mandat.

Også i Hordaland og Sør-Trøndelag bør vi ha ambisjoner om fylkestings-mandat , selv om fruktene henger litt høyere der. I Hordaland har vi i år hele seks kommunelister og en meget profilert toppkandidat i form av tidligere misjonær og KrF-er Tom Sverre Tomren. I Sør-Trøndelag har vi vært nær mandaterobring ved flere valg. Med framgang i de tre kommunene der vi stiller liste i år, er en plass fylkestinget for Gunnar Klepp absolutt en mulighet.

Oslo er også et fylke, og det vil ha stor betydning for vår synlighet i kommende periode om vi får en representant inn i bystyret der. Førstekandidat Harald Nissen har omfattende politisk erfaring etter åtte år i bystyret i Trondheim og med fem andre kumulerte kandidater, heriblant vår høyt profilerte talskvinne Hannah Marcussen og tidligere leder for Muslimsk Råd, Shoaib Sultan, bør det være mulig å nå fram. Men Oslo er en vanskelig kommune å drive valgkamp i, både fordi byen er stor og det er vanskelig å nå ut til alle innbyggerne, og fordi rikspolitikken, der vi ikke er synlige, skapes her.

Når det gjelder kommunelistene er det vanskelig å spå om de kommunene der vi ikke tidligere har hatt liste, men i kommuner der vi tidligere har hatt representasjon, herunder Bærum, Tromsø og Hitra har vi iallfall et sammenlikningsgrunnlag. Av disse er det sannsynligvis Bærum som ligger best an til å oppnå mandat i år. Men hverken Tromsø eller Hitra bør avskrives på forhånd.

Videre har vi en del kommuner der vi tidligere har stilt liste uten noen gang å oppnå mandat. Noen steder har vi stilt papirlister uten å ha reell aktivitet, andre steder har vi drevet valgkamp uten å nå opp. Slike steder som Flakstad, Kåfjord, Sandefjord og Gjøvik kan iherdige ildsjeler håpe på i år endelig å lykkes. Det samme gjelder ”storbyene” Bergen og Stavanger. For Bergens vedkommende har flere meningsmålinger gitt Sondre Båtstrand en taburett i bystyresalen.

Og hvis vi går fram over hele fjøla må vi også regne med framgang i de kommunene der vi allerede er etablert i det politiske landskapet. I 2007 var det tre kommuner der vi fikk ett mandat, men bare manglet noen få stemmer på det andre. Disse kommunene er Kristiansand, Halden og Nesodden. Det er rimelig grunn til å anta at MDG vil gå fram i stemmetall også i disse kommunene slik at vårt mandattall der minst blir fordoblet.
Også i Stjørdal kan vi håpe på en fordobling. Med den meget energiske og profilerte Tommy Reinås på topp er Miljøpartiet de Grønne blitt svært synlig i Stjørdal og bør kunne håpe på en økning til to mandater.
I Trondheim fikk vi i 2007 to mandater, og har økt bystyregruppa til 3 etter at Hilde Opoku kom over til MDG fra SV. Bystyret vil bli redusert med 18 plasser, fra 85 til 67, etter høstens valg, men stemmetallet fra 2007 ville antakelig gitt 2 mandater også med den nye ordningen. Det er derfor god grunn til å tro at vi klarer å beholde 2 mandater, selv om meningsmålinger i Adresseavisen bare gir oss 0,8 % og ingen mandater. (Tilsvarende måling for Byavisa gir oss 1,9 % som er på linje med valgresultatet i 2007.) Vi har kommet godt i gang med valgkampen og bør ha som målsetting å øke mandattallet til minst 3. Med fire kumulerte har vi mange ansikter å vise fram og ingen mangel på gode saker.
En nøktern vurdering viser altså at MDG bør kunne regne med å ha minst 2 fylkestingsrepresentanter og et tosifret antall kommunestyrerepresentanter etter valget. Jokeren i kortstokken er Oslo der det er helt uvisst hva som skjer både i bystyret og i bydelene.
Men det er, som det jo heter, håp i hengende snøre.