#tiltwork

#tiltwork er et utrolig spennende konsept initiert av Paal Leveraas.
tilt.work, som i dag teller et sted mellom 5 og 50, avhengig av hvordan du regner, utrolig kompetente, kreative og profesjonelle hoder. #tiltwork har som forretningsidé å tilte hoder i næringslivet mot en mer bærekraftig fremtid og en levelig planet. Hvem er det som ikke kan dele en såpass ambisiøs, god og fremtidsrettet tankegang?

Det skal #tiltwork gjøre gjennom å stille spørsmål.
Store spørsmål.
Og noen små.

Spørsmål som hvordan kan næringslivet redde planeten?. Eller hvordan vil arbeidslivet se ut etter korona? Eller hvordan knekke mangfoldsnøtten i norsk arbeidsliv?

Har du noen tanker og forslag til løsninger? Eller bare drøfte store viktige utfordringer i dagens norske samfunn?
Bli med!