Steve Jobs mørke side

Her er en artikkel fra New York baserte Gwaker om Steve Jobs. Ikke minst for balansen og den totalt halleluja som Apple og Jobs oppnår i blant tech-geeks og journalister synes jeg denne er vel vært å lese, ikke minst for det at jeg mener at artikkelforfatteren Ryan Tate har noen meget gode poenger (det […]

Why $0.00 is the Future of Business

I know, I know, I stole the heading – but for everybody who is working with Internet related things, it doesn’t matter if it’s business development, branding or marketing, I think this article written by Chris Anderson, the editor of Wired and the author of the book the Long Tail is continuing his ideas about […]