Budsjett i Bærum

Budsjettdebatten i Bærum kommunestyre er omtrent som i Stortinget. Det er plass for de store ordene. Vårt forslag om panteringer, inspirert fra Bergen, fikk størst oppmerksomhet! I år var vi i MDG veldig tydelige på hva vi ville. Den 13.oktober la klimapanelet i Bærum frem sin rapport om tingenes tilstander i Norges 5.største kommune, og […]

Mer visjoner

Gårsdagen var full av budsjett, penger, fordeling, fornøyde og mindre fornøyde grupper i samfunnet. Min korte kommentar – ingen visjoner, ingen nye planer og særdeles ingen ny satsing på alternativ, hverken veier,klima, helse, skolemat eller nye skattemodeller. Trist og grått, akkurat slik jeg opplever regjeringen om dagen. Et klassisk administrasjons regjering. Som en kontrast kan […]