Fremtid og trygge sykkelveier!

En mann som heter Karl Kjeldsen skrev et temmelig krasst og surt leserinnlegg i Budstikka som forteller hva MDG er og hva jeg står får. Når det så helt åpenbart er bare vrøvl var jeg nødt å kommentere. // Karl Kjeldsen skriver i Budstikka den 12. februar at jeg ikke forstår at folk i Bærum […]

Behold gågaten i Sandvika

På formannskapsmøtet den 20.mai vedtok man enstemmig å gå videre med plan for Sandvika Øst. Et av resultatene blir at man kommer til å tillate biltrafikk på gågaten. Denne gang brukes argumentet ‘’shared space’’, dvs. et aktivt fotgjengerareal med tilrettelegging for kjørsel, som unnskyldning for å åpne gågaten for biltrafikk. Dette mener vi i De […]

Fjern biltrafikken fra gågaten i Sandvika!

Kommunestyret i Bærum har vedtatt å åpne gågaten i østre Sandvika for biltrafikk, i begge retninger. I Bærum MDG har vi nå etablert et innbyggerinitiativ – som gjør at vi kan fremme dette for kommunestyret. Har du lyst å skrive under – og det håper jeg selvsagt at du har – så er linken til […]