LO, SV, klimaforlik og penger

I dagens Aftenposten uttaler LO-leder Roar Flåthen at klimaforliket som et samlet Storting vedtok blir for dyrt. For alle som er opptatt av miljø er det meget, meget skuffende. At en av tyngste organisasjonene i Norge velger å si nei, til tross for et samlet politisk Norge, viser at LO er i fullstendig utakt med […]

The sellout from the Norwegian Labor Party

What a heading… well, it comes down to the agreement between LO and NHO (we’re talking norwegian here) – and as many comments was, it’s a sellout for the Norwegian Labor Party. An agreement whichm one cost billions of NOK and second, just undermines he idea of supporting the “working class”, rephrase: giving the 40′ […]