Om DLD

De siste dagene har debatten gått veldig høy om DLD og som tidligere Høyre mann har jeg hele tiden vært sterkt imot og fortvilet/forbannet over hvilke veivalg Høyre som parti har gjort og tatt. Eller forresten, det er feil: det er 19 personer som har tatt besluttningen på vegne at partiet, Høyres to største lokallag […]