Høsten er her

og dermed har livet gått litt mer tilbake til normalen. Valgkampen er jo som kjent over, og jeg prøver etter beste evne sove i kapp noen timer – men det er ikke bestandig så lett det heller – vi har veldig mye å gjøre i Ludens. Nå går arbeidet i å finne kommunikative løsninger, som […]

En refleksjon dagen før…

Nå er det fredag ettermiddag og det er kun en før valgkampen starter. For mitt vedkommende blir det til å delta i minnes markeringen som skal holdes i Bærum, sammen med de andre partiene som stiller liste. I god Bærum ånd blir det nok at stille og høytidelig affære. Dessuten har vi idag fått valgmaterialet […]

Hva er dine første to sider på iPhone

Etter mye tvil har jeg også har konvertert til iPhone tenkte jeg gjøre en meget uformell spørreundersøkelse, hvilke apps er det folk faktisk bruker. Jeg har pr idag fire sider som jeg bruker, laster opp apps og fjerner, men de to første sidene blir de som jeg bruker særdeles mest. Her er mine to første […]

It’s Googles World, we just live in it!

This is a brilliant post from Salon, and Andrew Leonard! I’m posting it – read it, it gives some good ideas and do read the comments – there are some very intriguing words been said. It’s fun to trash the search-monster’s Buzz, but there’s a method to its social networking smart-phone madness Is this what […]

Apples iPhone Strategy

I’m sure many of us criticized Apple’s first generation iPhone as sorely lacking in the technology department. However, no one can doubt the buzz the impending launch of the iPhone OS version 3.0 has created. On the flip side, if we can look through the marketing, we can see that there is a very clever […]