Lovforslaget om bruken av cookies

Den siste uken har endelig bransjen begynt å skjønne hva EU-direktivet (som f.ø. ble presentert av en av IAB’s jurister ved en INMA-konferanse i Berlin) handler om. Øyvind Solstad, fra Carat uttalte seg om dette på INMA’s nettsted, sammen med Åsta Braathen fra IUM. Jeg deler selvsagt begges oppfatning. Det er et meget hardt slag […]

Great conferance in Berlin

I’m at the INMA conference in Berlin, discussing and learning about more of all possibilities in digital media. The program is really good and the day has been a pleasure so far. Good speakers, good interaction and a lot of debates. I presume the evening will continue in the same way. Tomorrow, it’s time for […]