Nå må det være lov å bruke sosiale medier på arbeidstid!

Jeg tenker på den, tildels, hissige debatten om bruken av sosiale medier på arbeidstid. Elisabeth Aarsæther, informasjonsdirektør i Post- og teletilsynet sier i en undersøkelse som de har bestilt, at Nord Norge er de strengeste, grunnen er uklar. Min kommentar, eller hvem som sa det i møte i Hashtaggen på morgenen, er at når landets […]