Meg og Haruki Murakami

Ikke ble det sånn som jeg hadde trodd og håpet Haruki Murakami fikk ikke Nobelprisen i 2012. Sukk… Ok, jeg har ikke lest Mo Yan, årets vinner – men det er noe jeg med stor glede skal gjøre. Bare forklaringen hvorfor han fikk prisen er jo en liten novelle i seg selv: “Som med hallucinatorisk […]