Steve Jobs mørke side

Her er en artikkel fra New York baserte Gwaker om Steve Jobs. Ikke minst for balansen og den totalt halleluja som Apple og Jobs oppnår i blant tech-geeks og journalister synes jeg denne er vel vært å lese, ikke minst for det at jeg mener at artikkelforfatteren Ryan Tate har noen meget gode poenger (det […]