Listhaugs avgang

Listhaug går av, redder litt av stumpene på Solbergs regjeringsprosjekt. Da omtaler hun norsk politikk som en barnehage og at hun derfor må opptre som den voksne. Dermed bruker hun anledningen til å én siste gang som statsråd bygge opp under hatet mot AP. Hva er det med hun? Voksen? Hadde ikke hun lagt ut […]

Fornebubanen – hva skjedde?

Den 26. november (altså to dager siden) uttaler samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i Budstikka “Jeg kommer til å jobbe for å få utbyggingen i gang før 2018, men jeg kan ikke love det nå” – noe som er stikk i strid med det løfte som de fire borgerlige partilederne uttalte den 29. mai – valgløfter […]

Om DLD

De siste dagene har debatten gått veldig høy om DLD og som tidligere Høyre mann har jeg hele tiden vært sterkt imot og fortvilet/forbannet over hvilke veivalg Høyre som parti har gjort og tatt. Eller forresten, det er feil: det er 19 personer som har tatt besluttningen på vegne at partiet, Høyres to største lokallag […]

Time for a new debate with INMA

On Thursday the 8th there will a new debate, directed by INMA, the title is “Power to the people”. Participants during the day will be amongst others Jørgen Helland, director of Valgpanelet, Erna Solberg, chairman of Høyre and the debate will have Even Aas-Eng, Heidi Nordby Lunde, myself and some more. If you have the […]