Eldre og boligpolitikk i Bærum

I dagens Budstikka står det en artikkel på hvordan vi i Bærum MDG vil finne nye alternative måter å løse både eldre/omsorgsutfordringene og samtidig skaffe boligplass for ungdommer. Bærum kommune bør gå i bresjen for et boligdelingsprogram, slik at eldre som trenger hjelp for å bo hjemme, kan tilby rimelig husvære i bytte mot gjentjenester […]