Nei til eiendomsskatt!

Som i de fleste andre partier er Miljøpartiet De Grønne delt i synet på eiendomsskatt. Frp eksempelvis sier nei prinsipielt, men i praksis et det gjennomført mange steder der Frp har politisk makt. Arbeiderpartiet sliter med samme sak. Oslo MDG går inn for det, Akershus MDG og Bærum MDG sier nei. Slik boligpolitikken i Norge […]