Optimaliser nett tilværelsen – ny serie

Jeg har fått gleden til å bidra i noen av episodene som handler om hvordan man kan bruke nettet på best mulig måte. INMA, Anfo, Kommunikasjonsforeningen og Den Norske Dataforeningen står bak. Dette er første, den som handler om det nett egentlig er: innhold! video platformvideo managementvideo solutionsvideo player