Bygg for et ungt Bærum

Artikkel i Budstikka idag, 29. oktober. ———————- Den defensive holdningen som kommunestyrets flertall med Høyre i spissen viser til, er både trist og overraskende. For å få dette til er vi i Bærum nødt til å bygge tett, slik at hver eneste flate utnyttes best mulig, i nærhet av kollektivtransporten og med flere boliger, ikke […]

Bygg for et ungt Bærum!

Artikkel fra Budstikka idag, 29. oktober. ———————- Den defensive holdningen som kommunestyrets flertall med Høyre i spissen viser til, er både trist og overraskende. For å få dette til er vi i Bærum nødt til å bygge tett, slik at hver eneste flate utnyttes best mulig, i nærhet av kollektivtransporten og med flere boliger, ikke […]

Eldre og boligpolitikk i Bærum

I dagens Budstikka står det en artikkel på hvordan vi i Bærum MDG vil finne nye alternative måter å løse både eldre/omsorgsutfordringene og samtidig skaffe boligplass for ungdommer. Bærum kommune bør gå i bresjen for et boligdelingsprogram, slik at eldre som trenger hjelp for å bo hjemme, kan tilby rimelig husvære i bytte mot gjentjenester […]