Tweets fra 8 minutes of Digital Marketing

Igår (15 des.) hadde jeg oppgaven å kvitre fra INMA-arrangementet 8 minutes of Digital Marketing. Et knallkonsept; 36 talere som får 8 minutter hver, for å klargjøre/problematisere/lansere/tenke høyt/forklare/synse alt som omhandler alle de forskjellige delene av digitale flaters muligheter og begrensninger. Totalt sett synes jeg det var meget vellykket, tatt i betraktning de tekniske problemene. […]