Tweets fra 8 minutes

INMA gjennomførte i går sin årlige 8-minutes konferanse, fordragsholderene får lov til å snakke åtte minutter om et eller annet tema, relatert til digitalt/markedsføring osv. Selv mener jeg at årets konferanse holdt et mye høyere nivå enn i fjor. Foredragsholderne holdt jevn over en jevne og bedre kvalitet! Noen hightlights for meg var Paal Fures […]

Tweets fra 8 minutes of Digital Marketing

Igår (15 des.) hadde jeg oppgaven å kvitre fra INMA-arrangementet 8 minutes of Digital Marketing. Et knallkonsept; 36 talere som får 8 minutter hver, for å klargjøre/problematisere/lansere/tenke høyt/forklare/synse alt som omhandler alle de forskjellige delene av digitale flaters muligheter og begrensninger. Totalt sett synes jeg det var meget vellykket, tatt i betraktning de tekniske problemene. […]