Stortinget neste

Jeg vil på Stortinget! Idag la jeg ut følgende på Viken MDG Frivillig og ressurspersoner.
//
Ettersom jeg har troen på at valgdistriktet Akershus skal få inn to personer på Stortinget, så vil jeg sammen med Une veldig gjerne få representere MDG på Stortinget som øverste mannlige kandidat.

Sammen med Kristoffer, Hans Martin og Halvard har vi en usedvanlig god gjeng med menn som kjemper om topp plasseringene, og det er virkelig en styrke. Godt inspirert av denne gjengen er dette min ’’hvorfor meg’’.

Hva kan jeg bidra med?

I over 10 år har jeg gitt mitt liv til vårt grønne prosjekt. Senest som toppkandidat i Bærum med 10.8 % som valgresultat! Hurra! Videre har jeg har hatt gleden av å være Sentralstyremedlem, fylkesleder i Akershus, representert Akershus i landsstyret, vært gruppeleder i Bærum, fylkestingsmedlem i Akershus og er nå fungerende leder i Grønt Kvinnenettverk og kommunestyremedlem.
Med andre ord, jeg har alltid stilt opp for partiet som en lagspiller og sammen med laget rundt jobbet frem politiske saker for å gjøre verden til et bedre sted, litt om litt. Politikk, valgkamp og få til resultater i politikken til det beste for klode og mennesker, derfor er dette så viktig for meg! Jeg oppriktig glad i mennesker, engasjert, liker å snakke med alt og alle for å få ny kunnskap, utvikle meg og menneskene rundt meg. Dette vil jeg ta med meg inn på Stortinget.

Hva brenner jeg for? At mine barn skal få en klode til glede og inspirasjon, sånn som jeg hadde det. At barna skal vokse opp i en likestilt verden uten kjøpepress og sexistisk reklame! At man skal kunne leke i barnehager/skoler/idrettsanlegg uten å utsette seg for miljøgifter. Derfor er dette noen saker jeg har jobbet for de siste årene:

1. Redusere den ødeleggende saltingen på veier i fylket. Evigvarende prosjekt siden 2010.
2. Fjerning av miljøgifter innen idretten (gummigranulater og skismøring/fluor)
3. Retusjering av reklame som MDG-sak
4. Fjernet sexistisk reklame
5. Akershus kommunale pensjonskasse slutter å ha penger i skatteparadis
6. Klart å bryte budsjettavtalen i Bærum med penger til en egen MDG-sak (panteringer)
7. Opprettholde Oscarsborg som kulturarena
8. Etablering av ladepunkter i boligsameier
9. Tryggere og bedre sykkelveier til skolen

Så, sammen med de som kommer på topp-5 og vil jeg bidra med stort engasjement, smil og innsats til valgseier og regjeringsskifte. For det trenger vi og Norge!