Sosiale Media Fakta

De siste tallene for bruken av sosiale medier. Tallene viser at sosiale medier som begrep fortsatt vokser, men er det kanskje på tide og revurdere dette som begrep. Annette Kallevig skrev et blogginnlegg på Sosialkontoret at det er på tide å legge ned dette uttrykket, og heller gå inn for den sosiale webben (her er jeg usikker, skriver man weben eller webben??).
En interessant spørsmålsstilling. Har ikke helt konkludert med hva jeg synes, men er ikke Annettes tanker bare et nytt navn på noe gammelt? Skal vi gå inn for enda et begrep som blir et “buzz” uttrykk? Kan vi ikke beholde sosiale medier som begrep da endelig alle forstår hva det faktisk betyr?