En refleksjon dagen før…

Nå er det fredag ettermiddag og det er kun en før valgkampen starter. For mitt vedkommende blir det til å delta i minnes markeringen som skal holdes i Bærum, sammen med de andre partiene som stiller liste. I god Bærum ånd blir det nok at stille og høytidelig affære.
Dessuten har vi idag fått valgmaterialet for både Akershus og Bærum og jeg synes det er rart å se sitt eget bilde som kandidat i flott fargebrosjyrer, men hva gjør man ikke før at MDG skal begynne få politisk innflytelse, både kommunalt og på fylkesnivå.
Det aller siste er at min egen iPhone app er ferdig, den ligger ute, så det er bare å laste ned, så er jeg både nysgjerrig og spent på å se resultatet. Kommer noen til å bruke den, blir det enda et kontaktpunkt for oss som er engasjert i politikk ?

Til sist synes jeg det er meget hyggelig at Trine Skei Grande, Venstres partileder, tok opp hansken på min utfordring, håper på at det blir noe godt for alle deltakere i den demokratiske debatten videre.