Oslopakke 3

Her er debattartikkel publisert i Budstikka forrige uke:

Arbeiderpartiet og Høyre har i Budstikka under sommeren prøvd å overbevise oss som bor i Asker og Bærum at Oslopakke 3 er bra for oss. Det er den ikke! Nå er det på tide for de som bryr seg om miljøet i fremtiden å si fra!
Oslopakke 3 vil verken bedre fremkommeligheten, miljøet eller klimagassutslippene i Bærum, Asker eller Oslo. Vi mener flere av veiprosjektene i den vedtatte revisjonen er i strid med målsettingene i Oslopakke 3. Når målene er større andel kollektivtrafikk, flere gående og sykende, samt å redusere miljøproblemene og bidra til en god stedsutvikling, kan ikke kapasiteten på bilveinettet økes. Imidlertid er det dette som vil skje når det skal bygges ny eksempelvis en E 18 – Vestkorridor og mellom E 16 Sandvika – Vøyen. De prioriteres i perioden 2013-2016, foran prosjekter som for eksempel Fornebubanen.
Alle disse veiprosjektene vil bidra til å generere mer biltrafikk ute i lokalmiljøene og inn mot Oslo sentrum. Hvor skal alle disse bilene parkere, når Oslo allerede nå har begynt å legge restriksjoner på sine parkeringsplasser? På kort sikt blir det muligens bedre for de som kjører bil. Men når fler mennesker flytter til ytterområdene i Asker og Bærum og skal begynne belaste veinettet, da blir resultatet på sikt de samme køene som i dag.
Selv det gamle klimaforliket fra 2008 sier at det skal utarbeides klimabudsjetter for nye infrastruktur-prosjekter. Dette er ikke gjort for den gigantiske Oslopakka. Miljøpartiet De Grønne mener det er uansvarlig av det politiske flertallet å vedta en så omfattende plan uten å kjenne konsekvensene for regionens klimautslipp. For mange av kommunene i Akershus står utslippene fra samferdselen allerede for over 50 % av totale klimagassutslipp.
Vi er enige i at staten må bidra med betydelige midler til utbygging av kollektivtransport. Men da må lokalpolitikerne evne å prioritere det viktigste først og tydelig signalisere at de tar sin del av ansvaret. Nå har våre lokalpolitikere i Akershus vedtatt en ”veipakke”, ikke at veksten i transporten skal tas med kollektivtrafikk. Vi oppfordrer derfor ansvarlige representanter på Stortinget til å stoppe Oslopakke 3 og sende den tilbake til fylkene Oslo og Akershus for ennå en revidering.
At Høyre og Arbeiderpartiet prøver å fortelle at dette er en satsing på miljøet og et satsing på kollektivtrafikk, det er rett og slett en bløff som nå er gjennomskuet.