Omstilling handler om bærekraft

Leserinnlegg i Budstikka//

Jeg er enig med Budstikkas leder den 18.oktober i en sak, omstilling blir det, men prioriteringen både må og bør bli av en helt annen type. Forutsetningen for det nye kommunestyret i Bærum bør være vedtaket i fjorårets budsjettbehandling – «FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i kommuneplan, LDIP og HP».
Bærum kommune skal onsdag den 23. oktober konstituere seg med mange nye politikere. Noen i nye roller, deriblant meg, og et nytt kommunestyre skal vise veien for Bærums befolkning de neste fire årene. 15 av 51 folkevalgte er under 30 år og det tror og håper jeg kommer til å skape en ny politisk dynamikk.

Så mener jeg at Budstikkas leder legger opp til en gammeldags tankemåte på hva som er viktig. Som det skrives «det forutsetter at politikerne tar den økonomiske virkeligheten innover seg og erkjenner behovet for omstilling».

I en annen kontekst hadde det hetet: hvor vil politikerne kutte? Og hvor mye? Hvilke velferdstjenester skal forandres? Når det skjer, oftest i forbindelse med budsjettbehandling, da blir det som oftest mye støy.

Klimabudsjettet et skritt i riktig retning.
Forslaget om FNs bærekraftsmål var et verbalforslag fra oss i MDG, som hele kommunestyret sluttet seg til i en revidert utgave. Vårt prosjekt er av en annen type enn det Budstikka etterlyser, som bare handler om økonomi. MDG og kommunestyret sitt prosjekt er selve rammeverket for kommunen og for vår del av regionen Viken. Vårt prosjekt er å innfri FNs bærekraftsmål i Bærum. På ordentlig.

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn for både mennesker og miljø innen 2030. Det er mål som ser bærekraft i sammenheng, og som tar innover seg at det ikke er mulig med et bærekraftig samfunn som ikke også er godt for menneskene som bor i det. Derfor omhandler målene ikke bare områder som natur, klima og miljø, men blant annet også mål om god helse, god utdanning og mindre ulikhet. Det må ligge til grunn, ikke bare økonomi.

Innfri de 17 bærekraftsmålene er MDG sitt politiske prosjekt og et bærekraftig Bærum er vår visjon. Hva dette betyr i praktisk politikk gikk vi i MDG til valg på i vårt program med konkrete tiltak og forslag. Det omhandler blant annet hvordan vi skal sikre naturverdiene våre, kutte klimagassutslipp, sikre et godt helsetilbud, støtte næringslivet, skape en enda bedre skole, få kontroll på økonomien, hvor områder i Bærum skal bygges ut og mye mer.

Å vedta en slik ambisjon er både krevende og samtidig veldig spennende for et nytt kommunestyre. I MDG vi tror ikke at vi sitter på alle svarene alene. Vi skal snakke med folk i kommunen, med næringsdrivende, med arbeidstakere, med forskere, med ungdom, med voksne. Vi skal lytte på dem som er enige med oss og på dem som er uenige med oss. Sammen ønsker vi å finne de beste løsningene.

Så vet vi at vi må lykkes med prosjektet vårt, i fellesskap. Kloden krever det, ungdommen, ikke bare i Bærum, men i hele landet, krever det. Og vi må begynne det arbeidet, nå. Ikke bare vil Bærum bli en bedre kommune å bo i, men kommunen vil også bli et forbilde, som i så mange andre tilfeller, for hvordan kommuner kan innfri FNs bærekraftsmål. For hvordan man kan bidra til en bedre verden og til en bedre hverdag for egne innbyggere.

Det skal være ambisjonen til et nytt kommunestyre. Og sjelden kan et slikt politisk prosjekt være mer spennende å begynne med.