Okkuper Wall Street – reklame

Konfrontasjoner har det blitt. Okkuper Wall Street bevegelsen har jo blitt stormet og fjernet i New York og vi har her Norge sett noen tafatte forsøk på noe tilsvarende, bare at vi her bruker betegnelsen Okkuper Stortinget. Bare navnet i seg selv synes jeg vitner om hvor lite man har forstått, for meg står okkuper Stortinget for noe helt annet enn å demonstrere mot “storfinansen” og den økonomiske krisen.

Skal denne bevegelsen i Norge gjøre det som man gjør i USA, begynne med merkevarebygging og annonsering? Nei, jeg tror at denne meget dårlige norske kopieringen av en bevegelse som stilte gode spørsmål har spilt ut sin rolle!

Her er i hvertfall Occupy Wall Street sin første reklamefilm for å skape sympati og skaffe penger (f.ø laget av en mann som før denne jobben laget reklame for Wall Street Journal!)