Nye tanker i Bærum

Bærum kommune er en av de mest velordnede kommunene i Norge. Gjennom mange år har Høyre styrt kommunen som det ledende partiet, ofte med et rent flertall. Ved siden har vi hatt et Arbeiderparti som Budstikka på lederplass sier står for en konstruktiv opposisjon og men i praksis kanskje fungert som et stilltiende støtteparti. Vi skal villig innrømme at vi har mye å takke både tidligere og nåværende Høyre-ordførere for. Men når Bærum, som landets 5.største kommune nå får alt større utfordringer, da er det på tide å tenke i nye baner.
Grønne Byer
De tradisjonelle fossilpartiene Høyre og AP fikk det bekreftet senest den 5.januar og i Budstikka den 27. desember at vi er på vei mot helt andre miljø- og klimamessige utfordringer, også her i Bærum. Derfor er det helt nødvendig å ta lokale grep for å bidra minking av utslipp. Ingen steder i det budsjettet som kommunestyret vedtok i desember tar man dette innover seg. Som konkrete eksempler åpnes det gågater for biltrafikk i Sandvika og man støtter planene om en gigantutbygging av en ny E18 – og har frekkheten å kalle det for miljøtiltak. Ingen steder i budsjettet viser man til tilsvarende tiltak som tar miljø- og klimautfordringene på alvor i praktisk politisk handling.

Samtidig som vi har en gjeldssituasjon, Bærum kommune har i dag en gjeld på ca. 60 000 kr per person, så står både Høyre og Arbeiderpartiet for en tradisjonell driftspolitikk. Løsningene til de som skal overta både gjeld og miljø- og klimautfordringer, våre barn og fremtidige generasjoner, de kan man se langt etter, for de finnes ikke. Derfor er det dags å tenke i nye baner på hvem har en offensiv miljø- og klimapolitikk, også på lokalt nivå.