Nei til veisalting i Bærum

Vi i Miljøpartiet De Grønne jobber nå rundt omkring i det ganske land om et meget aktuelt tema, bruken av veisalt. Glenn Kullberg i Ski som er den som startet denne prosessen som et innbyggerinitiativ. Våre bystyrerepresentanter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har stilt dette spørsmålet i sine respektive bystyrer den siste uken, med positive tilbakemeldinger fra respektive byråd.
Idag er vi kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader.
Nå mener vi at det er høy tid at Bærum også gjør noe med denne saken – og sier nei til veisalting!

Ski kommune vedtok i desember som første kommune i Akershus å utfase veisaltingen og erstatte dette med et miljøvennlig alternativ innen 2015. Vi krever at kommunestyret i Bærum gjør et tilsvarende tiltak og kommer til å jobbe for at partiene fremmer dette som en sak i kommunestyret raskest mulig.

Bærum MDG krever at:
– Bærum kommune vil ha som mål å utfase veisaltingen på kommunale veier og erstatte veisaltingen med et mer miljøvennlig alternativ innen 2015.
– Bærum kommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres i Årsmeldingen .
– Bærum kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune som har ansvaret for E6, E18, riks- og fylkesveiene i vår kommune, om følgende:

* Bærum kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette.
* Kommunen ber om at veisaltingen utfases og erstattes med et mer miljøvennlig alternativ.
* Bærum kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og miljømessige kostnader av dagens veisalting.

Hvis dette mot formodning ikke skulle skje kommer vi å fremme et innbyggerinitiativ.