JA til kollektivutbygging – NEI til ny E-18

Dette er et innspill som jeg har skrevet sammen med stortingsrepresentant Rasmus Hansson, publisert idag i Budstikka.

En ny E18 gjennom Bærum som vil øke biltrafikken dramatisk kan umulig være et miljøprosjekt, uansett hvor mye stortingsrepresentantene Bente Stein Mathisen og Nils Aage Jegstad fra Høyre vil det. Flere biler skaper mer utslipp, uansett om de kjører i tunnel eller over bakken. Det bør Mathisen og Jegstad innse.

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at en satsing på en ny vei i størrelsesorden 40-50 milliarder kommer å forsinke utbyggingen av kollektivtrafikk fra Asker og Bærum. Et slikt prosjekt vil dessuten bli en feilinvestering av gigantiske dimensjoner i en tid der de store samferdselsmidlene bør gå til et kraftig løft for togtilbudet på Østlandet.
Hvis klimamålene skal nås må bilismen reduseres. Biltrafikken gir høye utslipp av klimagasser og skaper også lokal loftfururensing som er skadelig for astmatikere og ubehagelig for alle oss andre. Bilen er også den minst arealeffektive transportformen, noe som er et avgjørende hensyn i en region der plass er den knappeste av alle ressurser. Løsningen på kø og trafikkproblemer kan derfor ikke være flere motorveier.
Resultatet blir bare bredere køer og mer kaos i Oslo sentrum der mye av biltrafikken til slutt ender opp.
E18 illustrasjon
En storstilt satsing på utbygging- og nybygging av kollektivtrafikken, sammen med utbygging av sykkelveier er alternativet. For oss i De Grønne er denne prioriteringen enkel. I hele landet vil vi prioritere fremtidsrettede sykkel- og kollektivløsninger fremfor økt kapasitet på veinettet. Når flere reiser kollektivt blir det mindre kødannelse. Mindre biltrafikk gir redusert luftforurensning samtidig som det blir mer plass for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

Vi vet at antall innbyggere i Bærum vil øke betydelig i fremtiden og at kommunen allerede i dag har store trafikkproblemer i form av miljøpåvirkning og kødannelser. En ny E18 vil påvirke trafikken i Norges femte største kommune i en 15 års byggeperiode, uten at miljø eller trafikkproblemene løses. Derfor sier vi JA til kollektivtrafikksatsing og Nei til ny E18.