Nei til eiendomsskatt!

Som i de fleste andre partier er Miljøpartiet De Grønne delt i synet på eiendomsskatt. Frp eksempelvis sier nei prinsipielt, men i praksis et det gjennomført mange steder der Frp har politisk makt. Arbeiderpartiet sliter med samme sak. Oslo MDG går inn for det, Akershus MDG og Bærum MDG sier nei.

Slik boligpolitikken i Norge er utformet hver og en av oss ha en plass å bo. Enten vi eier eller leier er dette et faktum på lik linje med at vi alle må puste.

Vi betaler ikke skatt for å puste, men vi betaler skatt for å bo i form av eiendomskatt i mange kommuner. Enten man eier eller leier gir denne skatten en usosial og er total uakseptabelt belastning på hver enkelt av oss. Den rammer alle likt, uavhengig av inntekt, status og økonomisk handlefrihet. Som eier betaler du skatt av noe som banken ofte i realiteten eier, og som leietaker blir konsekvensen at du må betale høyere husleie.

Spekulativ eiendomsforvaltning bør man finne skattemessige løsninger på, men å dobbeltbeskatte for å bo hører ikke hjemme i et grønt parti.
Derfor sier jeg nei til eiendomsskatt!